Belastingen

De sterkste schouders horen ook in Breda de zwaarste lasten te dragen. De PvdA houdt bij de lokale lasten rekening met de draagkracht van Bredase inwoners. Het beleid van kwijtschelding van gemeentelijke lasten voor mensen met de laagste inkomsten/ inkomens willen we dan ook handhaven.

We streven er naar dat de lokale lasten in beginsel niet meer stijgen dan met de inflatie. Maar als met dat uitgangspunt de kwaliteit van Breda in het geding komt en bezuinigen ongewenst wordt, sluiten we een grotere stijging niet uit.