Armoedebeleid

Houd een stevig armoedebeleid overeind met instrumenten als de Bredapas, de bijzondere bijstand en een goed kwijtscheldingsbeleid. Voorkom dat mensen die een klein stapje vooruit zetten er direct weer op achteruit gaan (de armoedeval) door het vervallen van inkomen ondersteunende toeslagen.

Investeer in goede voorlichting en voorkom dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. Versterk die aanpak met de inzet van budgetcoaches en samenwerking met de voedselbank.