Bestuur

De PvdA wil de stad met de inwoners besturen. Dit betekent dat wij bewoners en organisaties vooraf in het besluitvormingsproces betrekken.  Zo benutten we zo veel mogelijk kennis en creativiteit. Ook proberen we tegenstellingen te verbinden.

Mogelijkheden gratis internet in publieke domein onderzoeken en wellicht realiseren. Instrument „waarderend vernieuwen‟ doorzetten. Dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren o.a. door casemanagement en accountmanagement. Doorzetten programma dienstverlening. Lastendruk inwoners beheersen. Corrigeren gemeentelijke belastingen voor loon- en prijsontwikkeling. Geen contracten afsluiten zonder afkoopsom. Openbare aanbestedingen zo inrichten dat ook kleine bedrijven mee kunnen doen. Actief doorzetten samenwerking binnen Brabantstad. Tot 2011 actief doorzetten strategische agenda West-Brabant en daarna actief starten met nieuwe samenwerkingsperiode na 2011 met meer bestuurskracht. Breda is gidsstad in West-Brabantse samenwerking. Kwaliteit werkgeversservicepunten verhogen. Periodieke scan uitvoeren van gemeentelijke regels en regels in medebewind. Regeldruk feitelijk verminderen. Citymarketing campagne richten op zowel doelgroepen buiten stad de eigen bewoners.