Asielbeleid

We staan voor een humaan asielbeleid dat we samen met organisaties op dit terrein oppakken. Breda vangt ongedocumenteerden waarvan procedures nog niet zijn afgerond, in ieder geval tijdelijk op.