maandag, 14 mei 2007 13:57

Beginselmanifest

De grondbeginselen van de Partij van de Arbeid zijn vastgelegd in het beginselmanifest. Hierin staan de idealen beschreven die ten grondslag liggen aan de politiek die de PvdA bedrijft. Hoe vanuit die idealen op dit moment politieke invulling wordt gegeven staat beschreven in het verkiezingsprogramma, dat elke vier jaar wordt herschreven.

Gepubliceerd in Publicaties