Over linkse en rechtse dijken

Over linkse en rechtse dijken

Anders dan SP, Groen Links en D’66 neemt PvdA de naderende waterschapsverkiezingen uiterst serieus. En terecht. Er gaat veel geld in om, het gaat om maatschappelijk en natuurlijk belangrijke zaken, en er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes? Er zijn toch geen linkse en rechtse dijken? Jazeker: ook politieke keuzes.

 

[lees verder...]

Afscheid Peter van der Velden

Op donderdag 27 november nam de gemeenteraad afscheid van burgemeester Peter van der Velden. Na vijfentwintig jaar burgemeester te zijn geweest, waarvan de laatste tien jaar in Breda, verlaat Peter het lokale bestuur. Tijdens de speciale gemeenteraadsvergadering spraken wethouder en loco-burgemeester Bob Bergkamo en plaatsvervangend raadsvoorzitter Hanneke van Maanen warme woorden over de betekenis van Peter zijn bestuursperiode voor Breda.

[lees verder...]

Huisvesting seizoenarbeiders vergt zorgvuldige belangenafweging

De gemeenteraad slaagde er donderdag 4 december niet in om een besluit te nemen over het bestemmingsplan buitengebied Zuid. Hoewel dat gebied strekt van het Ulvenhoutsebos tot Hazeldonk en de Rith, spitste de discussie zich toe op het mogelijk huisvesten van seizoenarbeiders op het erf van de boer waarvoor zij aan het werk gaan. Het gemeentebestuur moet daarbij de (soms tegenstrijdige) belangen van zowel de agrarische ondernemers, de seizoenarbeiders, als de omwonenden én van de natuur- en landschapswaarden zorgvuldig afwegen.

[lees verder...]