Voorjaarsnota stevige basis voor 2015

Voorjaarsnota stevige basis voor 2015

In de raadsvergadering van 10 juli is de voorjaarnota door de raad besproken en aangenomen. De voorjaarsnota bevat de kaders voor de begroting voor 2015 en is dus een vooruitblik naar het komende jaar. Tegelijk geeft de voorjaarsnota het coalitieakkoord verder inhoud. Zo wordt het coalitieakkoord stap voor stap vertaald naar meer concrete plannen en maatregelen. Fractievoorzitter Henk van der Velde gaf tijdens de behandeling het college een pluim. Binnen anderhalve maand na de start van het nieuwe college ligt er een volledig uitgewerkte én actuele voorjaarsnota.

 

[lees verder...]

Vluchtelingen kunnen het slechter treffen…

Vluchtelingen kunnen het slechter treffen…

De mogelijke komst van vierhonderd asielzoekers naar Breda houdt de gemoederen flink bezig. Het COA wil deze groep tijdelijk huisvesten in de bijgebouwen van de leegstaande PI De Boschpoort. Om een zorgvuldige besluitvorming te kunnen garanderen verdiepen de fractieleden zich grondig in de materie. Een verslag van het werkbezoek aan de locatie, een raads- en bewonersinformatiebijeenkomst op dinsdag 17 juni.  

[lees verder...]

Voorjaarscongres JS: Serious Fun!

Voorjaarscongres JS: Serious Fun!

Twee keer per jaar komt de jongerenafdeling van de PvdA, de Jonge Socialisten, in congres bijeen. Dit voorjaar werd het congres georganiseerd in Utrecht. Op het programma stonden onder andere verkiezingen voor het nieuwe landelijke bestuur en het presidium, interessante gasten en workshops en een goed feestje. Een verslag van Renée van den Kerkhof.

[lees verder...]

Inwerkprogramma: Stoomcursus voor raadsleden

Inwerkprogramma: Stoomcursus voor raadsleden

Een week na de gemeenteraadsverkiezingen startte het inwerkprogramma voor raadsleden en commissieleden. Tijdens dit - door de raadsgriffie in samenwerking met de ambtenaren op het stadskantoor georganiseerde - programma leerden de nieuwe raads- en commissieleden niet alleen elkaar beter kennen, ook maakten wij intensief kennis met de projecten en instellingen in de stad en de dorpen. Inmiddels is het inwerkprogramma afgerond. Dit nieuwe raadslid heeft er in ieder geval veel van opgestoken en spreekt zijn waardering uit voor de goede organisatie door de griffie.

[lees verder...]

Pleegouders gezocht!

Je ouders kies je niet, die krijg je. Sommige kinderen hebben daarbij geluk, andere kinderen minder. Jutz ondersteunt gezinnen waarin de veilige omgeving die nodig is om op te kunnen groeien ontbreekt en gezinnen waarin het ouders, voor korte of langere tijd, niet lukt hun kinderen op te voeden.  

[lees verder...]

Trappen tegen jeugdwerkloosheid

Vrijdag 9 mei, op de “Europadag”, fietstte een wielerploeg van PvdA’ers van Brussel naar Breda om de aandacht te vestigen op de hoge jeugdwerkloosheid in Europa. Het credo van de fietstocht was: 'Niet ouwehoeren, maar fietsen!' Veel jongeren zowel in Noord-Brabant als elders in Europa hebben vooral te kampen met tegenwind wanneer zij op zoek gaan naar een baan. Dus: Op de trappers voor werk voor jongeren!

[lees verder...]