Feestelijke opening Campus Markenhage

Feestelijke opening Campus Markenhage

Na jaren van plannen maken is het eindelijk zo ver! Het Markenhage College, Michaël College en Orion Lyceum openen deze donderdag de deuren van een gezamenlijke campus aan de Emerweg. Zo’n 1500 leerlingen volgen hier verschillende vormen van onderwijs. Deze ontwikkeling werd mede mogelijk door kansen die de doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting bood. Sinds 2014, destijds een wens van de Partij van de Arbeid, zijn de middelen in handen van de schoolbesturen. Deze drie scholen, ieder met een heel eigen identiteit, hebben de handen ineen geslagen en vieren donderdag een feestje op de opening. De leerlingen volgen al een paar weken les in het nieuwe gebouw, maar gisteren werd het openingsfeestje gevierd; samen met onze wethouder Onderwijs Miriam Haagh.

Op het feestje; “De verscheidenheid in het onderwijs geeft kleur aan onze stad en helemaal aan deze campus. Drie scholen, drie gebouwen in één! Onder dat gezamenlijke dak vindt goede samenwerking en uitwisseling plaats met mooie focus op kunst en cultuur. De opening belooft veel voor de toekomst!“.

De PvdA feliciteert de leerlingen, docenten en besturen met deze prachtige samenwerking en  leeromgeving.

 

[lees verder...]

Veilig verkeer Breda

Veilig verkeer Breda

Recent heeft de ANWB een manifest over verkeersveiligheid uitgebracht. De constateringen en aanbevelingen uit het manifest zijn aanleiding voor de PvdA Breda om raadsvragen te stellen over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van onze Bredase wegen. Op 17 september is het antwoord van het college toegevoegd als bijlage.

[lees verder...]

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. We zijn daarom op zoek naar PvdA Breda leden die een verkiesbare of onverkiesbare plek op de kandidatenlijst ambiëren. Naast kandidaat-raadsleden zoeken we mensen (leden of niet-leden) die een actieve rol willen spelen in de afdeling: in de campagne, bij de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en als bestuurslid van de afdeling. Elke hulp is welkom!

[lees verder...]

MORe geluidsoverlast langs het Bredase spoor?

MORe geluidsoverlast langs het Bredase spoor?

Op dinsdag 18 juli berichtte BNdeStem over het initiatief MORe van de gemeenten Oosterhout en Roosendaal, de haven van Moerdijk en dertig bedrijven om het vervoer van goederen per spoor in West Brabant uit te breiden. In het zelfde artikel in BNdeStem wordt geconstateerd, dat het aantal treinen dat langs Breda en Roosendaal rijdt alleen maar toeneemt. De PvdA Breda vraagt zich af, wat het effect op het gebied van veiligheid en geluidsoverlast op en langs het spoor kan zijn van het initiatief MORe en stelde daarom vragen aan het College van B&W. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd (zie bijlage).

[lees verder...]

PvdA Breda: "Trek meer Duitse toeristen naar Breda!"

Eerder deze week lazen we dat ZDF via Twitter in zeer positieve zin heeft bericht over Breda. De wedstrijd van de Duitse vrouwen tegen Zweden in het kader van WEURO 2017 was daarvoor de aanleiding. De PvdA vraagt zich af of dit kan worden aangegrepen om met (nog) meer kracht Duitse toeristen naar Breda te trekken en stelde het college daarom raadsvragen. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd (zie bijlage).

[lees verder...]

Verminder geluid evenementen - Gemeenteraad unaniem achter PvdA motie!

De PvdA-fractie wil dat de geluidsoverlast door evenementen wordt beperkt. Er zijn grenzen overschreden en de fractie wil een ‘tikkie’ terug. Tijdens de raadsbehandeling van de Nota Evenementenbeleid diende Henk van der Velde daarom een motie in. In de motie wordt gevraagd om voor maart 2018 met voorstellen te komen voor geluidsreductie bij evenementen en daarmee bij het samenstellen van de evenementenkalender rekening te houden. De motie is op 13 juli unaniem aangenomen door de gemeenteraad!

[lees verder...]

Geen geitenstal Bavel

PvdA Breda stelde, naar aanleiding van de zorgen van de dorpsraad, op 27 maart raadsvragen aan het college over de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij. De PvdA is tegen nieuwe megastallen, zeker als deze gevestigd worden in de directe omgeving van woongebieden. In de antwoorden op de raadsvragen gaf het college aan: ‘Borging van volksgezondheid is ons belangrijkste kompas bij de afwikkeling van de aanvraag ..’ Op vrijdag 8 juli werd het Bredase college daarbij geholpen door de provincie, die bepaalde dat nieuwe geitenhouderijen niet meer zijn toegestaan. Bavel haalt opgelucht adem!  

 

[lees verder...]

Pagina 1 van 40