Verkiezingsprogramma 'Met Passie voor Breda'

Geschreven door afdeling op 06 december 2013

Met trots presenteert PvdA Breda het verkiezingsprogramma “Met Passie voor Breda”, met daarin de plannen voor de raadsperiode die start na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Het is geschreven met een grote passie voor de mensen in Breda, voor de stad en de dorpen.

De PvdA gaat zich inzetten voor veel meer betrokkenheid van burgers bij wat het gemeentebestuur doet en bij de besluiten die het neemt. Dat is de rode draad in het programma dat afgelopen week door de ledenvergadering werd vastgesteld en nu beschikbaar is voor alle Bredanaars.  De PvdA stelt voor de komende vier jaar werk centraal in een economie die innovatief en uitdagend is;  in een stad waarin alle inwoners meedoen; waarin iedereen die het nodig heeft kan rekenen op zorg en waar de toekomst van jongeren centraal staat.

Aandachtspunten

Het verkiezingsprogramma van de PvdA besteedt aandacht aan werk en inkomen, aan zorg en welzijn, aan onderwijs, cultuur en sport, aan leefbaarheid en wonen en aan duurzaamheid en solidariteit. Solidair zijn, de eigen kracht inzetten om voor een ander iets te betekenen, is wat de PvdA betreft een van de pijlers van een duurzame samenleving.

Plan van de arbeid

Een van de voorstellen is dat de gemeenteraad na de verkiezingen in maart 2014 een stevig plan van de arbeid maakt. Bij de ontwikkeling van dat plan worden vakbonden, bedrijven en onderwijs betrokken. Voor de uitvoering ervan is regionale samenwerking noodzakelijk. Breda heeft door haar gunstige ligging en door de aantrekkelijkheid van de gemeente alle kansen om arbeidsplaatsen te scheppen.

Werk samen

Het huidige college heeft in de samenwerking met de bevolking steken laten vallen. De inwoners hebben veel voorstellen als voldongen feiten gevoeld. De belangrijkste aandacht die sommige aandachtsbuurten kregen was de sluiting van buurthuizen. De PvdA stelt voor dat de nieuwe gemeenteraad start met een “werk samen bijeenkomst”, met als inzet het benutten van de kracht en de initiatieven van Bredanaars. Deze dienen gestimuleerd en gehonoreerd te worden. De samenwerking met wijk- en dorpsorganisaties moet worden hersteld.

13214 x gelezen

Laat een reactie achter