Verkiezingsprogramma 2010

Geschreven door Afdelingsbestuur op 13 mei 2011

In dit verkiezingsprogramma zijn de ambities uitgewerkt die de PvdA in Breda heeft voor de periode 2010-2014. Zo concreet mogelijk, zodat de inwoner van Breda kan volgen wat we bereiken. In de vijf volgende hoofdstukken gaan we in op vijf thema's: werk en een fatsoenlijk bestaan, burgers in hun buurt, kansen voor de jeugd, zorg voor wie dat nodig heeft en het besturen van de stad.

Wij blijven trouw aan de beginselen die de PvdA kenmerken. We hebben in de zestig jaar van ons bestaan altijd op de bres gestaan voor hen die het moeilijk hebben. We staan voor motto's als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten‟. We werken dagelijks aan gelijke kansen voor iedereen. De overheid moet belemmeringen daarvoor uit de weg te ruimen, maar mag mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid om mee te werken. Vanuit het principe „voor wat hoort wat.‟

De sociaaldemocratie gelooft in de vrije mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar ook in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn. Dat biedt de beste kansen en zekerheden in een veranderende wereld.

Solidariteit en emancipatie blijven uiterst belangrijk voor de PvdA, maar wel gestoken in een modern jasje. Want de samenleving verandert in snel tempo. Hoe kunnen we solidair zijn in een wereld waarin steeds minder mensen het moeten verdienen voor steeds meer mensen? Dat vraagt om creatieve en vernieuwende oplossingen. Internetdiensten, bijvoorbeeld in de zorg, kunnen helpen zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd sociale isolatie tegengaan. Maar technische oplossingen mogen niet ten koste gaan van de menselijke maat. Virtuele en tastbare ontmoetingen kunnen elkaar wel aanvullen en versterken. De ontmoeting tussen mensen blijft essentieel in een sociale stad waar iedereen er toe doet!

18229 x gelezen

Bijlage(n) bij dit artikel

Laat een reactie achter