Bestuursakkoord 2015-2018

Bestuursakkoord 2015-2018

Met dit bestuurakkoord 'Focus op Vooruitgang' geven de coalitiepartijen VVD, D66, PdvA en SP ruimte en richting om in de periode 2015 - 2018 samen te werken aan de ambities van Breda. Om de energie die overal in de stad aanwezig is, bij inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties, gemeenteraad en de regio volledig te benutten

[lees verder...]

Notitie bij de begroting 2012: Deze stad verdient zoveel beter

Notitie bij de begroting 2012: Deze stad verdient zoveel beter

Op 3 maart 2010 ging de PvdA in Breda naar de kiezer met een boodschap dat er bezuinigd moest worden, maar dat deze bezuinigingen in overleg met de stad zouden worden gedaan, dat er geïnvesteerd zou worden in de toekomst en dat de kwetsbare mensen zo veel mogelijk zouden worden ontzien. Anderhalf jaar later blijkt dat de coalitie van VVD, CDA, D'66 en GL het tegenovergestelde doet.

[lees verder...]

Verkiezingsprogramma 2010

In dit verkiezingsprogramma zijn de ambities uitgewerkt die de PvdA in Breda heeft voor de periode 2010-2014. Zo concreet mogelijk, zodat de inwoner van Breda kan volgen wat we bereiken. In de vijf volgende hoofdstukken gaan we in op vijf thema's: werk en een fatsoenlijk bestaan, burgers in hun buurt, kansen voor de jeugd, zorg voor wie dat nodig heeft en het besturen van de stad.

[lees verder...]

Beginselmanifest

De grondbeginselen van de Partij van de Arbeid zijn vastgelegd in het beginselmanifest. Hierin staan de idealen beschreven die ten grondslag liggen aan de politiek die de PvdA bedrijft. Hoe vanuit die idealen op dit moment politieke invulling wordt gegeven staat beschreven in het verkiezingsprogramma, dat elke vier jaar wordt herschreven.

[lees verder...]