Op dinsdag 18 juli berichtte BNdeStem over het initiatief MORe van de gemeenten Oosterhout en Roosendaal, de haven van Moerdijk en dertig bedrijven om het vervoer van goederen per spoor in West Brabant uit te breiden. In het zelfde artikel in BNdeStem wordt geconstateerd, dat het aantal treinen dat langs Breda en Roosendaal rijdt alleen maar toeneemt. De PvdA Breda vraagt zich af, wat het effect op het gebied van veiligheid en geluidsoverlast op en langs het spoor kan zijn van het initiatief MORe en stelde daarom vragen aan het College van B&W. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd (zie bijlage).

Gepubliceerd in Fractienieuws

Eerder deze week lazen we dat ZDF via Twitter in zeer positieve zin heeft bericht over Breda. De wedstrijd van de Duitse vrouwen tegen Zweden in het kader van WEURO 2017 was daarvoor de aanleiding. De PvdA vraagt zich af of dit kan worden aangegrepen om met (nog) meer kracht Duitse toeristen naar Breda te trekken en stelde het college daarom raadsvragen. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd (zie bijlage).

Gepubliceerd in Fractienieuws
woensdag, 07 juni 2017 13:55

Zorgen over aantal betaalbare woningen

N.a.v. een artikel over een afname van het aantal betaalbare huurwoningen stelden de PvdA- en SP-fractie gezamenlijk vragen aan het college. Op 19 juni zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws
maandag, 27 maart 2017 09:27

Zorgen over mega-geitenstal Bavel

De dorpsraad van Bavel is ongerust over de mogelijke komst van een megageitenstal direct aan de rand van het dorp. PvdA Breda deelt de zorgen over gezondheidsrisico’s. De uitbraak van de Q-koorts en de gevolgen daarvan zitten nog vers in het geheugen. De PvdA ziet ook mogelijke problemen voor het milieu en dierenwelzijn. Redenen voor raadslid Rob Sips om het college vragen over de megastal te stellen. Op 15 mei is het antwoord van het college toegevoegd.

 

Gepubliceerd in Fractienieuws
donderdag, 23 februari 2017 10:13

Perspectief voor thuiszittende jongeren

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart is het antwoord van het college toegevoegd.  

 

Gepubliceerd in Fractienieuws
vrijdag, 10 februari 2017 10:21

Kenniscentrum klimaat, juist in Breda!

Breda is een ideale vestigingsplaats voor een internationaal klimaatinstituut. Henk van der Velde van de PvdA en Tim van het Hof van D66 vragen in een brief aan het college om zich daar voor hard te maken bij de regering. Op 10 april is het antwoord van het college toegevoegd.

 

Gepubliceerd in Fractienieuws

De PvdA streeft naar een verbonden samenleving, een inclusieve samenleving. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt, of het nu gaat op leeftijd, man of vrouw, of waar je eigen wieg of die van je ouders heeft gestaan, willen wij bestrijden. Het anoniem solliciteren blijkt een goede maatregel om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de gemeente Breda bij het tegengaan van arbeidsdiscriminatie een voorbeeldfunctie heeft. PvdA Breda heeft om deze reden samen met GroenLinks Breda vragen aan het college gesteld. op 13 maart zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

 

Gepubliceerd in Fractienieuws
woensdag, 28 september 2016 08:00

Vragen over voortvarendheid zorgcomplex

Breda wil kansen bieden aan inwoners of ondernemers die initiatieven nemen. Maar dan worden die vanzelfsprekend getoetst aan bestemmingsregels, vereisten voor monumenten en dergelijke. En er kan pas worden begonnen met realisatie van plannen als vereiste vergunningen verstrekt zijn. Daarom stelde Henk van der Velde vragen aan het college over de (mogelijke) ontwikkelingen op de Keihoef. op 17 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws