Zwevend in Chassé

Geschreven door campagneteam op 17 maart 2014

Op zondagmiddag kruisten de lijsttrekkers van de tien politieke partijen die op 19 maart in Breda meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de laatste keer de spreekwoordelijke degens in het door BN/DeStem georganiseerde slotdebat. 

In de met statafels gevulde zaal in de het Chassétheater leidde journalist Peter Ullenbroeck het boeiende debat voor een publiek dat voor ongeveer de helft uit niet partijgebonden individuen bestond. Na een inleidend filmpje met de mening van de 'man in de straat', gingen twee of vier politici met elkaar in debat waarna vragen vanuit de zaal werden beantwoord. Ik had het geluk naast een echte zwevende kiezer te staan en kon op basis van haar reacties (ergernissen, opmerkingen en verzuchtingen) het debat ook eens volgen vanuit een partijpolitiek-onafhankelijk oogpunt. Een heel verfrissende ervaring.

(Thuis)zorg

Het eerste debat over NAC boeide mijn statafelgenote niet zo zeer, maar aan het tweede debat over de zorg leverde zij een geëmotioneerde bijdrage. De drieëntwintigjarige thuiszorgmedewerkster vroeg wat de politiek voor haar en haar collega's zou kunnen betekenen. Kan de gemeenteraad ervoor zorgen dat zij weer een vaste baan krijgt voor meer dan de zestien uur die ze nu aan de slag is en hoe men denkt dat ze haar leven kan opbouwen met een uurloon van € 11,72?

Een mooie gelegenheid voor Miriam Haagh om in herinnering te roepen dat de door de huidige coalitie uitgevoerde aanbesteding van de thuiszorg, waarbij de prijs het enige criterium vormde, deze ellende heeft veroorzaakt. Alleen maar roepen dat de oplossing uit Den Haag moet komen, zoals de SP doet, lost echt niets op. Als sociale wijkteams heel nauwkeurig de zorgbehoefte vaststellen wordt geld alleen besteed aan noodzakelijke zorg en wordt voorkomen dat professionals langs elkaar werken.

OZB

Er kwam ook een oproep om werk te maken van het voorkomen van verspilling met bijvoorbeeld medicijnen. "Wat een onfatsoenlijke kerel!" verzuchtte de zwevende kiezer toen de SP-voorman voor de zoveelste keer een collega-lijsttrekker in de rede viel. Dat de VVD niet wil kiezen tussen het verlagen van de OZB en een mogelijk noodzakelijke aanvulling op het zorgbudget, was iets dat onze PvdA-lijsttrekker helder wist te krijgen. Bij dat antwoord zag ik de zwevende kiezer in gedachten weer een optie resoluut doorstrepen...

Passie of Boekhouden

In haar pitch van één minuut hield Miriam Haagh een passievol betoog waarom Breda wel wat meer PvdA kan gebruiken en dat het na de boekhoudersmentaliteit van de afgelopen vier jaar tijd is voor een ommezwaai naar de menselijke maat en een samenwerkende gemeente.

Roel Meijvis

Na de pauze stelde de jonge cabaretier Roel Meijvis voor de democratie te vervangen door een dictatuur en legde hij uit waarom herinvoering van de dienstplicht voor de telefoonverslaafde yolo-generatie niet gaat werken. De kersverse ambassadeur van het jeugdcultuurfonds sloot serieus af met de woorden: "Cultuur is geen luxe, het is noodzaak". Hiervoor kreeg hij verreweg het meest fanatieke applaus die middag en hij luidde daarmee de volgende debatronde in: MOTI

Cultuur

Wel of niet bezuinigen op het tot op heden door Bredanaars nauwelijks bezochte of gewaardeerde Museum of the Image. In een één-op-één debat stelde de SP de stekker wel uit MOTI te willen trekken terwijl GroenLinks naar eigen zeggen niet meedoet aan de hobby 'museumpje pesten'. Een opmerkelijk opportunistische uitlating voor een partij die de motie om € 1.5 miljoen te bezuinigen op het Breda's Museum mede indiende. Miriam bracht in dat als de coalitie de PvdA-motie had gesteund de verbinding van MOTI met de stad al gerealiseerd zou zijn en de Bredanaars MOTI wèl gekend hadden.

Kiezen

"Wat zijn nu eigenlijk de verschillen behalve dat de PvdA ook de wijkwinkelcentra belangrijk vindt?" vroeg mijn tafeldame zich af na de afgeronde Achter de Lange Stallendiscussie en de laatste 1-minuutpitch. Ondanks dat de lijsttrekkers goed op dreef waren, het debat af en toe lekker scherp was en het publiek interessante vragen stelde, had ik de indruk dat na afloop deze twijfelende kiezer wel wat maar niet veel minder zwevend de zaal verliet. Hoewel het niet altijd makkelijk is om lid te zijn van een politieke partij, maakt het 't stemmen altijd wel stukken eenvoudiger!

Laat een reactie achter