Beeks debat in Marktzicht

Geschreven door Rob Sips op 14 maart 2014

Tijdens het debat in café Marktzicht in Prinsenbeek pleitte Sanne Bijlsma (kandidaat nummer 3) voor het terugbrengen van de menselijke maat in de politiek. Nadat het de afgelopen jaren het vooral over de cijfers en financiën gegaan is bij het besturen van de stad, is het nu tijd voor een andere koers. Een koers die, als het aan de PvdA Breda ligt, de mens centraal zet.

Tijdens het door Derk Hueting zeer professioneel geleide debat, werd specifiek ingegaan op de volgende vier onderwerpen; sportbeleid, woningbouw, nishutten en voorzieningen. Elk van de onderwerpen werd ingeleid door een Beekse vertegenwoordiger, waarna de tien politieke vertegenwoordigers hierover in discussie gingen en aanvullende vragen uit de zaal beantwoordden.

Samen voor sportbeleid

Jan Hoppen riep in zijn inleiding op tot een sportbeleid dat samen met de verenigingen wordt vormgegeven. Deze hartenkreet werd natuurlijk omarmd door Sanne. Het beleid gericht op duurzame oplossingen moet ontwikkeld worden samen met de verenigingen, de wijken en de dorpen en vooral samen met de mensen. Opmerkelijk was dat het CDA aangaf bouw- en woningtoezicht af te willen schaffen en het daarmee 'verdiende miljoen euro' in de sport te willen stoppen. Dit onbezonnen plan viel slecht bij de overige partijen,  omdat dat miljoen niet gehaald gaat worden omdat in een dergelijke constructie ook inkomsten zouden wegvallen. Jammer dat het CDA, de afgelopen vier jaar sport-portefeuillehouder, deze raadsperiode niet heeft benut om samen met de sportverenigingen een concreet plan uit te werken.

Woningen voor jongeren

In zijn inleiding ging Pim Vincenten in op het gebrek aan betaalbare woningen voor jongeren. Veel van zijn vrienden en straks ook weer de volgende generatie wil zich graag in hun 'eigen dorp' Prinsenbeek vestigen, terwijl er zeer beperkt in een nieuw woningaanbod voor deze groep wordt voorzien. De PvdA heeft, juist voor deze groep, ervoor gezorgd dat de startersbeurs in Breda opnieuw leven ingeblazen is. Verder ziet Sanne mogelijkheden ontstaan omdat tal van plannen niet worden gerealiseerd. Dat biedt perspectieven voor nieuwe initiatieven, ook voor ouderen die heel graag in Prinsenbeek willen blijven wonen. Want ook voor die doelgroep moeten er voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn! 

Nishutten voor Boemeldonck

Remco Beekers noemde in zijn inleiding de Nishutten niet een nieuw probleem maar wel een actueel probleem. Daarna volgde een haantjesdiscussie tussen de heren van de coalitiepartijen waarom het uitblijven van de oplossing toch vooral niet aan hun gelegen had. Sanne voelde er weinig voor om daaraan mee te doen en riep de andere partijen op tot passie voor het carnaval en alles wat daarbij hoort. "Als je carnaval en de optocht belangrijk vindt, regel je als gemeente een plek om de wagens te bouwen."

Voorzieningen voor Prinsenbeek

Het verdwijnen van voorzieningen in Prinsenbeek is volgens Gerard Wijnsma zorgelijk. De bieb is kleiner gemaakt en gaat op termijn dicht. Het gemeenteloket is al verdwenen en of zwembad de Kuil behouden kan worden is ongewis. Als het aan de PvdA Breda ligt wordt er niet alleen gedacht vanuit het huishoudboekje, maar wordt er samen met de bewoners gewerkt aan duurzame oplossingen. Bewoners krijgen daarbij ruimte en niet, zoals de afgelopen 4 jaar, een kilo verantwoordelijkheid voor een onsje zeggenschap. Het sociale gezicht en de menselijke maat moet terug in het gemeentebestuur!

Laat een reactie achter