Op straat, het andere debat

Geschreven door campagneteam op 13 maart 2014

De raad van kerken Breda hield op 10 maart een verkiezingsdebat. De aanwezige politici werd tijdens het debat over het armoedebeleid gevraagd te reageren op de verhalen van de straat.

Dorothé IJsseldijk, pastor van het Annahuis (diaconaal centrum Breda), vertelt wat zij tegenkomt in haar contacten met mensen in een kwetsbare positie. Leven in armoede betekent leven in uitsluiting, niet meer op de ‘normale’ manier mee kunnen doen.

Eigen tempo

Dorothé begint passend met een verwijzing naar de Bijbeltekst die begint met: “De Geest van de Heer rust op mij…om aan de armen het goede nieuws te brengen” (Lucas 4 vers 18). Deze opdracht betekent voor haar, dat je er voor elkaar en voor de ander gewoon bent. Ze volgt de bezoekers in hun eigen tempo. Als er goed naar hen geluisterd wordt, geven ze zelf aan hoe ze ervoor staan. In de gesprekken laat Dorethé zichzelf zien, ook haar kwetsbare kant. Zo start de zoektocht naar de eigen kracht. Vaak lukt het niet om in één keer het leven weer op de rails te zetten. Terugkomen is bij het Annahuis geen probleem.

Straatraad

De Straatraad komt elke woensdag in het Annahuis bij elkaar. Politici zijn welkom bij de straatraad. De PvdA schoof onlangs nog aan, verslag ook van dit gesprek is te vinden op www.straatkrantbreda.nl. Ervaringsdeskundige Erwin is één van de deelnemers aan de straatraad. Hij legt haarfijn het verschil uit tussen een ‘Thuisloze’ en een ‘Dakloze’. Een thuisloze heeft geen eigen woning meer, maar kan wel elke nacht bij familie en vrienden terecht om te slapen. Een dakloze heeft ook ’s nachts geen plek om naar toe te gaan. Erwin vertelt op een vrolijke manier hoe hij telkens tegen een muur oploopt in contacten met instanties: Mensen aan de loketten die zelf geen beslissingen kunnen nemen. Aan loket worden protocollen gevolgd die het zicht op het gehele verhaal wegnemen. De vraag hoe iemand zo snel mogelijk zichzelf weer kan redden komt bij een loket niet aan de orde. Later in het debat blijken er onnodig lange wachttijden te zijn voor mensen die staan te trappelen om weer actief te worden. Bij het loket van Centraal Onthaal Breda krijgen mensen een etiket opgeplakt. Ondanks dat je als thuisloze ’s nachts wel een plek hebt om te slapen, verwijst het Centraal Onthaal door naar ’t IJ. Deze onplezierige plek brengt eerder nieuwe risico’s dan hulp bij het terugvinden van je draai in het leven.

Betrokkenheid?

Daarna is het woord aan de politiek, behalve de grootste coalitiepartij  VVD “die het te druk heeft met andere zaken”, tja....... Rob van Uden (diaken van het bisdom Breda) vraagt aan de vertegenwoordigers van de partijen wat hen raakt, waar hun betrokkenheid zit. Het is onthutsend om te merken, dat de meeste politici algemene antwoorden geven, zonder te laten merken wat hen persoonlijk beweegt.

Passie

Gelukkig komt Miriam Haagh van de PvdA wel met een persoonlijk verhaal. Ze verbindt haar politieke drijfveren aan haar eigen leven. De PvdA werkt aan een samenleving waarin vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid in een goed evenwicht zijn. Ze neemt de aanwezigen mee naar haar eigen gezin, waarin de jongste zoon direct na zijn geboorte lang heeft moeten vechten voor zijn leven.  Het gaat nu goed, en in de opvoeding probeert ze niet te focussen op wat er niet gaat, maar juist te kijken naar wat er wél kan en goed gaat. Maar als het even medisch wat minder met hem gaat, dan pas je je aan. Dan past het evenwicht zich ook aan. Dan vraag je dus als moeder wat minder eigen verantwoordelijkheid en geef je de steun en zorg die nodig is. Dit natuurlijke evenwicht in haar gezin, dat zich aanpast aan de thuissituatie, dat wenst de PvdA heel Breda toe. Soms die helpende hand en als het nodig is even ‘een kontje’. Maatwerk dus, goed kijkend naar de unieke situaties waarin Bredanaars zich bevinden.

Samen

Tien jaar werken in de ontwikkelingshulp heeft Miriam geleerd dat het allereerst niet gaat om steun met geld, maar om steun bij het vinden van de eigen mogelijkheden; het vinden van een nieuw perspectief. Als later een helpende hand nodig is, doe je dat altijd met de mensen samen. De PvdA Breda doet het met Passie! Miriam wil het in de politiek ook met de mensen samen doen, niet door de gemeente alleen. 

Armoede en kinderen

Toen het debat draaide om de stelling"Het kind mag niet de dupe zijn van de armoede van de ouders." kreeg de PvdA een pluim van alle partijen voor de invoering van de Bredapas en de fondsen die gericht zijn op kinderen in armoede: het jeugdsport- en -cultuurfonds. De PvdA heeft hier altijd voor gestreden. De noodzaak van de door de PvdA ingevoerde initiatieven op het gebied van armoedebeleid wordt gelukkig nog altijd door de gehele politiek erkend.

Laat een reactie achter