maandag, 10 juli 2017 23:23

Geen geitenstal Bavel

PvdA Breda stelde, naar aanleiding van de zorgen van de dorpsraad, op 27 maart raadsvragen aan het college over de vergunningaanvraag voor een geitenhouderij. De PvdA is tegen nieuwe megastallen, zeker als deze gevestigd worden in de directe omgeving van woongebieden. In de antwoorden op de raadsvragen gaf het college aan: ‘Borging van volksgezondheid is ons belangrijkste kompas bij de afwikkeling van de aanvraag ..’ Op vrijdag 8 juli werd het Bredase college daarbij geholpen door de provincie, die bepaalde dat nieuwe geitenhouderijen niet meer zijn toegestaan. Bavel haalt opgelucht adem!  

 

Gepubliceerd in Fractienieuws
donderdag, 11 juli 2013 19:28

Meer geld naar West-Brabant

Nu de provincie een aantal fondsen beschikbaar heeft gesteld, is het zaak dat West-Brabant daarvan optimaal meeprofiteert. Omdat in het verleden het aantal aanvragen uit Breda en de rest van West-Brabant achterbleef bij de andere delen van de provincie vroeg Ruth Giebels het college hoe ervoor gezorgd kan worden dat dat deze keer niet het geval zal zijn. Eindelijk vragen die nu eens geen geld kosten, maar geld op kunnen leveren! Op 2 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws
maandag, 24 juni 2013 00:00

Toekomst Sensoor Brabant veiliggesteld

De toekomst van de telefonisch hulpverlening door Sensoor Brabant is voorlopig veiliggesteld. Mede naar aanleiding van signalen van de Bredase PvdA fractie, heeft de PvdA statenfractie Brabant op 21 juni een motie ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Deze motie kreeg steun van Provinciale Staten.

Gepubliceerd in Fractienieuws