Eerder deze week lazen we dat ZDF via Twitter in zeer positieve zin heeft bericht over Breda. De wedstrijd van de Duitse vrouwen tegen Zweden in het kader van WEURO 2017 was daarvoor de aanleiding. De PvdA vraagt zich af of dit kan worden aangegrepen om met (nog) meer kracht Duitse toeristen naar Breda te trekken en stelde het college daarom raadsvragen. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd (zie bijlage).

Gepubliceerd in Fractienieuws
woensdag, 28 september 2016 08:00

Vragen over voortvarendheid zorgcomplex

Breda wil kansen bieden aan inwoners of ondernemers die initiatieven nemen. Maar dan worden die vanzelfsprekend getoetst aan bestemmingsregels, vereisten voor monumenten en dergelijke. En er kan pas worden begonnen met realisatie van plannen als vereiste vergunningen verstrekt zijn. Daarom stelde Henk van der Velde vragen aan het college over de (mogelijke) ontwikkelingen op de Keihoef. op 17 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws
dinsdag, 13 september 2016 13:24

Heerlijk zwemweer... toch?

Begin september was het heerlijk zomer(s) weer en dat hield enkele weken aan. Prima zwemweer, maar helaas eindigde het seizoen bij openluchtzwembad Wolfslaar al op 31 augustus. De reden hiervan hangt samen met de overeenkomst tussen de gemeente Breda en uitbater Optisport en vormde de aanleiding voor PvdA-raadslid Henk van der Velde om samen met D66-collega Tim van het Hof vragen te stellen aan het College van burgemeester en wethouders van Breda. Op 17 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws

Na de berichtgeving over de Bredase avondvierdaagsen in BN/DeStem van 2 mei, stelden PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde en D66-fractielid Faissal Bouladjar vragen aan het college over de procedure waarmee de vergunningen voor deze evenementen, worden verkregen. De vragen zijn als bijlage toegevoegd. Op 20 juni is het antwoord van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws
zaterdag, 07 mei 2016 06:32

Veiligheidsmonitor Breda

De PvdA fractie heeft naar aanleiding van de bespreking over de veiligheidsmonitor, in de laatste commissievergadering Bestuur, aandacht gevraagd voor buurtpreventie. Uit de monitor blijkt onder andere dat het met de objectieve veiligheid de laatste jaren de goede kant op gaat. Ook de beleving van veiligheid is op veel plekken verbeterd. Geen reden om op lauweren te rusten want er blijft altijd veel te realiseren rond veiligheid.

Gepubliceerd in Fractienieuws

Het bestuursakkoord Focus op Vooruitgang zet in op een spoorlijn van Breda naar Utrecht. De PvdA fractie ondersteunt die ambitie vanzelfsprekend, maar stelde in de raadscommissie Ruimte van 12 april: “Wat ons betreft gaat het om goed openbaar vervoer. In het denken daarover moet je willen vernieuwen. Anders kun je op dood spoor belanden.”

Gepubliceerd in Fractienieuws
maandag, 07 december 2015 14:41

Betaalbare huurwoningen?

In Breda is een tekort aan betaalbare huurwoningen. De lijst met woningzoekenden in deze categorie wordt nog altijd langer. Om geen kans onbenut te laten in dit segment woningen toe te voegen, vroeg fractievoorzitter Henk van der Velde het college naar hun inzet om op twee specifieke locaties betaalbare huurwoningen gerealiseerd te krijgen. Op 11 januari is het antwoord van het college toegevoegd.

Gepubliceerd in Fractienieuws

De gemeenteraad slaagde er donderdag 4 december niet in om een besluit te nemen over het bestemmingsplan buitengebied Zuid. Hoewel dat gebied strekt van het Ulvenhoutsebos tot Hazeldonk en de Rith, spitste de discussie zich toe op het mogelijk huisvesten van seizoenarbeiders op het erf van de boer waarvoor zij aan het werk gaan. Het gemeentebestuur moet daarbij de (soms tegenstrijdige) belangen van zowel de agrarische ondernemers, de seizoenarbeiders, als de omwonenden én van de natuur- en landschapswaarden zorgvuldig afwegen.

Gepubliceerd in Fractienieuws
dinsdag, 18 november 2014 11:25

Gemeenteraad steunt begroting 2015

Tijdens de begrotingsbehandeling op donderdag 13 november presenteerden de fractievoorzitters van alle Bredase gemeenteraadsfractie hun algemene beschouwingen. De rode draad van de algemene beschouwing van PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde, was de ongedeelde samenleving.

Gepubliceerd in Fractienieuws

Eén en één is twee! Als de minister van sociale zaken aangeeft dat er nog Europees geld beschikbaar is voor projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid én het instrument startersbeurs, waarmee elders in het land goede resultaten worden geboekt, in Breda nog niet op grote schaal wordt ingezet, dan is het belangrijk het college daarop te attenderen. Henk van der Velde deed dat. Op 17/11 zijn de antwoorden van het college toegevoegd. 

Gepubliceerd in Fractienieuws
Pagina 1 van 2