Zonnepanelen op basisschooldaken

Geschreven door fractie op 05 september 2014

Tijdens de commissievergadering Maatschappij op 3 september werden de jaarstukken van het openbaar onderwijs in Breda besproken. PvdA Breda is blij met de resultaten die het openbaar onderwijs in Breda in 2013 boekte. Op het idee gebracht door een voorgenomen project in Tilburg waarbij op alle scholen zonnepanelen worden geïnstalleerd, adviseerde de PvdA-fractie de wethouder om ook in Breda zonnepanelen op alle basisscholen te schroeven. Het mes snijdt aan twee kanten: Duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald én energiebesparing kan op een aantrekkelijke manier opgenomen in het lesprogramma. Bijkomend voordeel blijkt dat bepaalde afschrijvingstermijnen kunnen worden verkort.

 

Stichting Markant is sinds 2009 de bestuurder van het openbaar primaire onderwijs (basisscholen) in Breda. De stichting heeft op financieel gebied een aantal moeilijke jaren achter de rug maar weet nu de eerder ingezette stijgende lijn vast te houden. Markant is een (financieel) gezonde stichting, die op een professionele manier vormgeeft aan het openbare primaire onderwijs in Breda. In de commissievergadering vroeg de PvdA-fractie aandacht voor de scholing van de leraren. Uit het jaarverslag blijkt dat het gereserveerde budget niet geheel is benut. De fractie vindt het van belang dat binnen het onderwijs voldoende tijd en aandacht is voor (bij)scholing. Wethouder Miriam Haagh lichtte toe dat Markant, door de scholing op een andere slimmere manier te organiseren, juist meer aan scholing heeft gedaan. 

 

Voor ROC West-Brabant, dat in Breda vier scholen onder haar hoede heeft: De Rotonde, Prinsentuin Van Cooth, Graaf Engelbrecht en het Stedelijk Gymnasium, was 2013 een lastig jaar. De PvdA-fractie is zeer positief over de aanpak waarmee het ROC West-Brabant die problemen het hoofd bood: Er zijn maatregelen genomen om het negatieve resultaat te keren. Er is een verbetertraject voor het Graaf Engelbrecht ingezet. En de wijze waarop het ROC handelde na het faillissement van P3transfer. Tijdens de commissievergadering heeft de PvdA-fractie blijvende aandacht gevraagd voor het hoge verzuim en de schooluitval. Hoewel uit het jaarverslag blijkt dat hierin grote stappen zijn gezet, benadrukte de PvdA-fractie het belang van blijvende aandacht.

 

 

Op advies van de raadscommissie zal het college instemmen met beide documenten. 

 

Laat een reactie achter