Inwerkprogramma: Stoomcursus voor raadsleden

Geschreven door Rob Sips op 02 juni 2014

Een week na de gemeenteraadsverkiezingen startte het inwerkprogramma voor raadsleden en commissieleden. Tijdens dit - door de raadsgriffie in samenwerking met de ambtenaren op het stadskantoor georganiseerde - programma leerden de nieuwe raads- en commissieleden niet alleen elkaar beter kennen, ook maakten wij intensief kennis met de projecten en instellingen in de stad en de dorpen. Inmiddels is het inwerkprogramma afgerond. Dit nieuwe raadslid heeft er in ieder geval veel van opgestoken en spreekt zijn waardering uit voor de goede organisatie door de griffie.

Het inwerkprogramma begon met een kennismaking en uitleg over praktische zaken. Sommige delen van het programma waren gericht op de organisatie van de raad, zoals uitleg over digitale raadsinformatie, cyclische producten en het integriteitsbeleid, andere delen van de stoomcursus richtten zich op ontmoetingen in Breda.

Tijdens de inwerkdag ‘Ken het veld’ werd een vol programma afgewerkt met een werkbezoek aan de Atea-groep; een lezing van de Bredase woningbouwcorporaties: een kennismaking met het Retail Platform; een introductie bij het Veiligheidshuis en een rondleiding in buurthuis ONS.

In het kader van ‘Ken je stad’ werden de ruimtelijke projecten in Breda onder de loep genomen. Een bus vol raadsleden reed kriskras door de gemeente met in- en uitstappende ambtenaren die de ontwikkelingen en de locaties toelichtten. De lunchstop werd gebruikt voor een toelichting op het project en het programma van Via Breda in het infocentrum van het projectbureau.

Tijdens de Meet & Greet met de pers konden de kersverse raadsleden en de journalisten elkaar alvast wat aftasten. Het inwerkprogramma werd afgesloten met een gezellige kennismaking met het ambtelijk apparaat in het restaurant op het stadskantoor. Zelden in zo'n korte tijd zoveel mensen ontmoet met dezelfde passie: Samenwerken aan een (nog) beter Breda!

Laat een reactie achter