Onderhandelingen: Grote stappen vooruit

Geschreven door Miriam Haagh op 12 april 2014

Miriam Haagh, die samen met Henk van der Velde de onderhandelingsdelegatie van de PvdA vormt, doet tussentijds verslag van de coalitieonderhandelingen.

Nadat de drukke campagnemaanden voor de PvdA eindigde in een teleurstellende verkiezingsuitslag, begon een nieuwe politieke fase: de informatieperiode. Over de Bredase informatieperiode wordt veel gezegd en geschreven, waarbij emotie en feiten vaak door elkaar lopen.

Verantwoordelijkheid

Vanuit de PvdA-fractie en namens het afdelingsbestuur, hebben Henk van der Velde en ik als onderhandelaars aan beide informateurs aangegeven in de komende jaren de verantwoordelijkheid in het stadsbestuur te willen dragen. Met name de uitdagende nieuwe taken op het gebied van zorg en werk zijn voor de PvdA zo belangrijk dat wij ook nu de verantwoordelijkheid voor stadsbestuur niet uit de weg willen gaan. Breda verdient een visie en aanpak waarbij zelfredzaamheid en solidariteit in evenwicht zijn en waarbij de zorg voor kwetsbaren goed geregeld wordt. Samen met de inwoners, de vele maatschappelijke organisaties en professionals pakken we die uitdaging op. 

Degelijk financieel beleid

Inmiddels zijn SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda97 twee weken in onderhandeling om te komen tot een centrum-sociale coalitie. In de afgelopen twee weken zijn de meeste inhoudelijke noten gekraakt. Er is overeenstemming over een degelijk financieel beleid waarmee Breda in de komende jaren sterk staat. 

Met de stad, wijken en dorpen

Vrijdag 11 april is de hele dag besteed aan het verzamelen van visies en ideeën van een twintigtal vertegenwoordigers uit de stad, dorpen, wijken en regio. Belangrijke gesprekken, omdat een coalitieakkoord niet geschreven wordt voor de coalitie zelf, maar voor de stad, wijken en dorpen. Ideeën en aandachtspunten vanuit de stad verdienen daarin een belangrijke plaats. Het  waren inspirerende sessies, die plaatsvonden aan twee verschillende tafels waaraan de vijf partijen vertegenwoordigd waren. Van sport tot economische ontwikkeling, kindermishandeling, ondernemen in het buitengebied en het Bredase jongerenakkoord. De ideeën, kritische opmerkingen en zorgen van deze partijen worden de komende week samen met de uitgangspunten van de vijf partijen verwerkt in de teksten van een coalitieakkoord.  

Een blik vooruit

De komende week bespreken de onderhandelaars de laatste inhoudelijke onderwerpen en zal de portefeuilleverdeling uitgewerkt worden. Het streven is om in de week na Pasen het coalitieakkoord voor te leggen aan de leden om deze, na hun instemming, te kunnen presenteren.

Laat een reactie achter