Basisscholen regelen huisvesting zelf

Geschreven door Richard Blankenstein op 23 januari 2014

De scholen voor het voortgezet onderwijs kregen in 2008 met instemming van PvdA, CDA, GroenLinks en Breda'97 de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun huisvesting. Geïnspireerd door het succes van die samenwerking, gaat ook het basisonderwijs het 'zelluf' doen.  Richard Blankenstein verwoordde in de commissie Maatschappij waarom de PvdA-fractie dit toejuicht maar ook welke risico's hieraan verbonden zijn. 

Vandaag is een prachtige dag voor veel Bredase kinderen.  Er komt een eind aan de situatie dat een grote groep Bredase kinderen les krijgt in slechte schoolgebouwen. Binnen een paar jaar zal ieder kind onderwijs krijgen in een kwalitatief goed gebouw dat ruimte biedt aan de onderwijsconcepten van deze tijd. 

werkbezoek

In 2008 brachten raadsleden een werkbezoek aan het Bredase basisonderwijs. Richard bezocht bassischool de Wisselaar en een school voor het speciaal onderwijs. Het was schokkend om te zien in wat voor ruimtes kinderen les krijgen. Gebouwen met ernstige gebreken die niet de ruimtes hadden die passen bij het onderwijs van deze tijd. Gebouwen die kinderen niet de indruk geven dat onderwijs ertoe doet of dat de gemeente hun toekomst echt belangrijk vindt.

masterplan VO 

In diezelfde periode besprak de gemeenteraad het masterplan voor het voortgezet onderwijs. Het plan dat een einde maakt(e) aan dezelfde miserabele kwaliteit van de schoolgebouwen in het Voortgezet Onderwijs. Tegenwoordig is dit plan onomstreden, maar destijds werd dit plan met de kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad aangenomen. Doordat PvdA, CDA, GroenLinks en Breda’97 de politieke moed hadden in te stemmen met het voorstel van toenmalig PvdA-wethouder Snier, krijgt het leeuwendeel van de Bredase middelbare scholieren inmiddels dagelijks les in goed geoutilleerde, prachtig verbouwde of zelfs geheel herbouwde schoolgebouwen.

inspiratie

Het succes van het Bredase voortgezet onderwijs is een inspirerend voorbeeld geweest voor het Bredase basisonderwijs. De PvdA-fractie is verheugd dat eenzelfde plan voor het basisonderwijs ontwikkeld is. De afgelopen jaren hebben wij ons vaak ingezet om dit plan te versnellen en voor meer investeringen in het onderwijs. Uiteindelijk leveren tijd en geduld vaak het beste resultaat op. De PvdA prijst de wijze waarop de schoolbesturen van hun 'eigen organisatie'-belang zijn afgestapt. Zeker gezien de situatie waar zij vandaan kwamen een bewonderenswaardige stap.

samen sterk

Het plan laat zien dat je samen veel sterker staat dan alleen. Als de gemeenteraad tegen dit plan zou stemmen, dan kan er een streep door vier van de tien plannen die voor Bredase basisscholen op stapel staan.  40% van investeringen gaat dan niet door. Wie kan dat uitleggen aan bijvoorbeeld de kinderen en ouders van bassischool de Wisselaar of de scholen voor het speciaal onderwijs? De PvdA-fractie niet, maar de SP wel?

punt van zorg 

Ondanks alle enthousiasme heeft de PvdA inhoudelijk een punt van zorg. Het model is gebaseerd op aannames hoe het onderwijs zich in de komende decennia zal ontwikkelen. Ontwikkelingen van buitenaf kunnen voor een grote aanpassing van het model zorgen. Bijvoorbeeld als de regering zou besluiten dat kinderen vanaf 2 jaar naar school gaan. Of als een nieuwe generatie schoolbestuurders vooral grote scholen wil wegzetten. In Zweden is hiervoor gekozen. Dit kan grote risico’s voor de gemeente met zich meebrengen als de gemeente veel kleine schoolgebouwen moet overnemen.  Hoe gaat de gemeente met deze risico’s om? Welke waarborgen worden ingebouwd zodat de gemeente niet met te grote risico’s wordt opgezadeld?

maatschappelijk vastgoed 

Schoolgebouwen kunnen van grotere betekenis zijn voor de buurt. De PvdA hoopt dat een volgend college samen met het onderwijs en andere partners tot een ambitieuze agenda komt voor het optimaal benutten van maatschappelijk vastgoed in de stad. Ook hoopt de PvdA dat er, na het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, ook een goed plan komt voor de allerkleinsten. Juist in de fase van 0-4 jaar valt er nog een wereld te winnen om de onderwijskansen van kinderen te vergroten. Vorig jaar nog hebben PvdA en D66 een motie ingediend om de peutertuinen en voorscholen te mengen.

De PvdA-fractie complimenteert wethouder Boelema met de wijze waarop zij de Raad heeft betrokken en dat zij ervoor gezorgd heeft dat er uiteindelijk een goed plan ligt. Dit is bestuurlijk geen gemakkelijke opgave geweest. De toekomst is wat kinderen ervan maken. Dit plan zorgt ervoor dat de kansen voor Bredase kinderen in het basisonderwijs fors toenemen. Daarom steunen wij dit plan van harte.

Laat een reactie achter