Toekomst Sensoor Brabant veiliggesteld

Geschreven door PvdA Brabant op 24 juni 2013

De toekomst van de telefonisch hulpverlening door Sensoor Brabant is voorlopig veiliggesteld. Mede naar aanleiding van signalen van de Bredase PvdA fractie, heeft de PvdA statenfractie Brabant op 21 juni een motie ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Deze motie kreeg steun van Provinciale Staten.

De provincie beschouwt de telefonische hulpverlening van Sensoor niet langer als kerntaak, maar de gemeenten willen het niet overnemen. De Rijksoverheid lijkt naar een oplossing te willen zoeken, maar zolang die er nog niet is, wil de PvdA dat de provincie het budget voor Sensoor volledig handhaaft.

De PvdA statenfractie vindt dat de diensten van Sensoor waardevol zijn voor het welzijn van Brabanders en draagt het provinciebestuur daarom op zich in te spannen voor een zorgvuldige overdracht. Tot dat moment dient de provincie haar verantwoordelijkheid te nemen door het budget voor Sensoor volledig te handhaven.

bron: www.pvdabrabant.nl

Laat een reactie achter