Vragen over sluiting peutertuinen Boeimeer

Geschreven door Richard Blankenstein op 26 november 2012

In de wijk Boeimeer sluiten op korte termijn de Kober-peutertuinen De Bromtol en De Giraffe hun deuren. Richard Blankenstein bevraagt het college hierover tijdens het vragenhalfuur in de vergadering van de raadscommissie Maatschappij op donderdag 29 november.

Inleiding
Eén van de ambities van de PvdA is dat op korte termijn geen enkel kind zijn of haar basisschoolcarrière start met een taalachterstand. Deze ambitie dacht de fractie te herkennen in het beleid van de Gemeente Breda. Het masterplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Jong@Breda zetten hier immers fors op in.

Om die ambitie te kunnen realiseren moeten er op loopafstand kwalitatief goede en toegankelijke voorzieningen zijn waar kinderen zich, voordat zij naar de basisschool gaan, kunnen ontwikkelen. Deze raadsperiode heeft de Gemeente echter de structurele subsidie van € 600.000,- aan de peutertuinen geschrapt. Ook zijn de huurprijzen van de BSO-locaties flink gestegen.

Voor de subsidiestop is naar aanleiding van een motie van de PvdA- en D66-fractie een overgangsregeling gekomen. Ook  kunnen ouders een beroep doen op kinderopvangtoeslag. De stijging van de huurprijzen leidde tot een conflict een tussen de Gemeente en kinderopvangorganisatie Kober. De huurverhoging vormt de aanleiding voor de sluiting van alle peutertuinen in de wijk Boeimeer. Met de sluiting van deze voorzieningen komen volgens de PvdA-fractie belangrijke doelstellingen voor de ontwikkelingskansen van jonge kinderen op losse schroeven te staan.

De vragen die Richard Blankenstein zal stellen aan het College:

  1. Is het College van mening dat, met de huurprijzen die zij hanteert, het mogelijk is om op zijn minst kostenneutraal een peutertuin/voorschool in Boeimeer open te houden?
  2. Hoe wil het College gaan waarborgen dat de doelstellingen van het masterplan VVE en jong@Breda in de wijk Boeimeer worden gerealiseerd?
  3. Heeft het College signalen ontvangen dat meerdere peutertuinen/voorschool voorzieningen dicht dreigen te gaan door de door de Gemeente hanteerde huurprijzen?
  4. Heeft het college een derde partij naar haar huurprijzen voor de locaties van peutertuinen/ voorscholen laten kijken? Welke pogingen zijn er ondernomen om uit het conflict met Kober te komen?

Laat een reactie achter