Lef, ruimte en spanning - loslaten met Breda Doet

Geschreven door Sanne Bijlsma op 14 juli 2016

Breda Doet is het nieuwe subsidiekader voor Breda. In het artikel in BN/De Stem maakt onze wethouder Miriam Haagh het al duidelijk: het wordt wennen. Woordvoerder zorg en welzijn, Sanne Bijlsma, beaamde dit in haar bijdrage in de commissie Maatschappij vorige maand en tijdens behandeling in de raad op 13 juli.

Sanne noemt ‘Breda Doet, samen verder!’ en ‘Aan Tafel een proces en beleid, waarbij het college LEF toont en ruimte wordt gegeven aan de stad en de partijen die hierin werkzaam zijn. Dit is ook wat nodig is in het werkveld van zorg en welzijn en waarin kansen liggen voor verdere verbinding van initatieven én inhoudelijke innovatie en verbetering van de dienstverlening. Met dit kader wordt het loslaten en de vele kansen benutten.

"We zijn blij te zijn met het LEF wat het college toont, waardoor partijen veel meer regie krijgen over de subsidies, worden gefaciliteerd om meer samen te werken én meer zekerheid krijgen. De afgelopen jaren heeft de Partij van de Arbeid zich hard gemaakt voor deze zekerheid. Het was ons een doorn in het oog, dat diverse clubs pas eind december te horen kregen of zij al dan niet vanaf 1 januari weer subsidie zouden krijgen. Met dit nieuwe beleid wordt hier eindelijk een belangrijke stap in gezet. Dit jaar zal er– wanneer de gesprekken goed verlopen –eerder duidelijkheid zijn én gelden de afspraken voor twee jaar.

We vinden het ook SPANNEND. De deadline voor het indienen van plannen nadert snel en er zullen in dit proces ook de nodige tegengestelde belangen op tafel komen.  Het vertrouwen is echter groot genoeg om volmondig ja te zegen tegen deze plannen. RUIMTE bieden geeft kansen voor professionals én vrijwilligers en zal ontzettend veel energie losmaken in de stad."

Tijdens de behandeing heeft de PvdA nog wel vragen gesteld over de integraliteit. "Het laatste wat we willen is een nieuwe verkokerde aanpak. De verschillende tafels dienen voldoende met elkaar verbonden te blijven en dit willen we goed monitoren. De wethouder was het hiermee eens.

Het laatste punt wat wij hebben willen markeren bij de behandeling in de raad van dit plan was de verscheidenheid aan wijken die we in Breda kennen. Wij weten uit onderzoek, maar ook uit de contacten in de wijk, dat de ene wijk, de ander wijk net is. Het beleid gaat uit van initiatieven uit de wijk vóór de wijk. Deze initiatieven zullen echter niet in elke wijk vanzelf komen. Wij willen dat hier goed oog voor is en daar waar nodig een sterkere faciliterende rol spelen. Juist om de groeiende ongelijkheid in onze samenleving, stad en kwetsbare wijken tegen te gaan.

Het kader "Breda Doet, samen verder!" is met grote meerderheid vastgesteld door de raad, en de wethouder kan aan de slag met de thematafels en wijkplatforms: de stad aan tafel!

Laat een reactie achter