Unanieme steun voor motie Duurzame binnenstad

Geschreven door Rob Sips op 08 maart 2016

In de raadsvergadering van 3 maart is de nieuwe duurzaamheidsvisie Breda 2030 behandeld. De oude milieuvisie liep tot 2015 en was nodig aan een update toe. Voorzitter van de PvdA-fractie, Henk van der Velde kreeg unanieme steun van de raad voor de door hem opgestelde innovatieve motie voor een meer duurzame binnenstad.

 

Met de duurzaamheidsvisie heeft Breda weer een actueel beleid ten aanzien van de doelstellingen met betrekking tot alle milieuaspecten. De nieuwe duurzaamheidsvisie is zo opgezet dat deze tussentijds kan worden bijgesteld. Er zijn Actsheets per milieuonderwerp opgesteld die kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Na de vaststelling van de duurzaamheidsvisie en Actsheets wordt gestart met formulering van een duurzaamheidsmonitor. Hiermee kan de voortgang van doelstellingen en effect van programma’s geweten worden en kan bijgestuurd worden.

PvdA Breda heeft met de motie duurzame binnenstad een innovatief idee aan deze nota toegevoegd. In de binnenstad komen eigenlijk alle aspecten die een rol spelen bij duurzaamheid samen. De motie vraagt aan het college om samen met alle betrokkenen zoals Breda Next, ondernemersfonds, toeristische partners, duurzaamheidsorganisaties en onderwijsveld duurzaamheidsplannen voor de binnenstad te ontwikkelen. De volledige tekst van de motie vindt u hier.

 

Laat een reactie achter