Kunstgrasveld voor Breda-Noord

Kunstgrasveld voor Breda-Noord

Tijdens de raadsvergadering van 30 januari werd een voorstel voor investeringen in buitensportaccommodaties behandeld. De PvdA-fractie heeft vóór het voorstel gestemd omdat er over heel Breda goede sportfaciliteiten nodig zijn om sporten aantrekkelijk te maken voor onze inwoners. De spreiding van kunstgrasvelden is echter nog niet goed geregeld in Breda. De motie om daarin verandering te brengen, haalde het helaas niet. 

[lees verder...]

Basisscholen regelen huisvesting zelf

Basisscholen regelen huisvesting zelf

De scholen voor het voortgezet onderwijs kregen in 2008 met instemming van PvdA, CDA, GroenLinks en Breda'97 de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun huisvesting. Geïnspireerd door het succes van die samenwerking, gaat ook het basisonderwijs het 'zelluf' doen.  Richard Blankenstein verwoordde in de commissie Maatschappij waarom de PvdA-fractie dit toejuicht maar ook welke risico's hieraan verbonden zijn. 

[lees verder...]

Zorgen om de zorg

Zorgen om de zorg

Vanaf volgend jaar is de gemeente verantwoordelijk voor veel zorgtaken die nu nog onder de AWBZ vallen. Terwijl andere steden maanden geleden besloten hoe zij die nieuwe verantwoordelijkheden vorm gaan geven, duurt de onzekerheid in Breda voort. De PvdA-fractie maakt zich daar zorgen over. Grote zorgen. De mensen die van zorg afhankelijk zijn en de werknemers in de zorg verdienen verstandige keuzes gebaseerd op gedetailleerd beschreven modellen en goed uitgewerkte scenario's. De bijdrage van Richard Blankenstein in de commissievergadering Maatschappij was glashelder. Het college moet NU echt aan de bak, want de tijd om gefundeerde besluiten te nemen dringt.

[lees verder...]

De stekker uit Con-neX

De stekker uit Con-neX

Onlangs trok de wethouder Economische Zaken de stekker uit Con-neX, de broedplaats die jonge ambiteuze ondernemers aan Breda zou binden. Hoe kon het zo mis gaan met deze 'niet te missen kans' waarvoor geld dat de raad oorspronkelijk bedoeld had voor de opzet van een Regiofonds, zou worden ingezet? Ruth schreef een verhelderend opiniestuk over dat in vier woorden samen te vatten is: Eindeloos waarschuwen en dovemansoren.  

[lees verder...]

Maak jeugdsport- en jeugdcultuurfonds minder omslachtig en bureaucratisch!

Maak jeugdsport- en jeugdcultuurfonds minder omslachtig en bureaucratisch!

Aan het nut en de noodzaak van jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds wordt niet getwijfeld, maar de huidige aanvraagprocedure is omslachtig en bureaucratisch. Dat kan anders, vinden raadsleden Ruth Giebels en Frans Szablewski, dus stelden ze vragen aan het College van B&W. Op 10 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

[lees verder...]