Fietsparkeren vanaf mei weer gratis!

Fietsparkeren vanaf mei weer gratis!

In de begroting voor 2015 staat dat het parkeren van de fiets in de bewaakte fietsenstallingen in Breda vanaf mei weer gratis wordt. Gratis fietsparkeren staat in ons verkiezingsprogramma: ‘Het gebruik van de auto in de binnenstad moet worden ontmoedigd en het gebruik van fiets en openbaar vervoer gestimuleerd. Door gratis bewaakte fietsenstallingen wordt het gebruik van fiets gestimuleerd. Het straatbeeld en de leefbaarheid van de binnenstad zullen verbeteren als fietsen niet langer overal geparkeerd worden’.

[lees verder...]

Henk Haarhuis, welkom terug!

Henk Haarhuis, welkom terug!

Henk en Henk is niet langer slechts het Nederlandse gelegenheidszangduo dat Sinterklaas en Zwarte Piet bezong. Nu Henk Haarhuis als commissielid Bestuur opnieuw de politieke arena instapt, vormt hij samen met Henk van der Velde het éminences-grises-duo van de fractie.  

[lees verder...]

Vertrouwde AWBZ-zorgverlener blijft in 2015!

Vertrouwde AWBZ-zorgverlener blijft in 2015!

In Bredase huishoudens die een beroep doen op AWBZ-zorg in het kader van dagbesteding en begeleiding kan opgelucht ademgehaald worden: Breda garandeert de zorgclienten dat zij ook in 2015, wanneer de gemeente verantwoordelijk wordt voor deze taak, zorg ontvangen van hun huidige, vertrouwde zorgverlener. Dat het PvdA-wethouder Miriam Haagh en de zorgaanbieders gelukt is de overeenkomst hiervoor te sluiten, verdient een groot compliment!  

[lees verder...]

EU-gelden benutten voor uitbreiding startersbeurs?

EU-gelden benutten voor uitbreiding startersbeurs?

Eén en één is twee! Als de minister van sociale zaken aangeeft dat er nog Europees geld beschikbaar is voor projecten ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid én het instrument startersbeurs, waarmee elders in het land goede resultaten worden geboekt, in Breda nog niet op grote schaal wordt ingezet, dan is het belangrijk het college daarop te attenderen. Henk van der Velde deed dat. Op 17/11 zijn de antwoorden van het college toegevoegd. 

[lees verder...]

Meesterbeurs: Perspectief voor werkloze 50-plusser

Meesterbeurs: Perspectief voor werkloze 50-plusser

Vakmanschap is meesterschap. Toch is het vinden van werk voor vijftigplussers allesbehalve eenvoudig. In Tilburg en Eindhoven is een plan ontwikkeld om de koudwatervrees bij werkgevers om 50-plussers in dienst te nemen, weg te nemen. Henk van der Velde informeerde bij het college of zij de mogelijkheden voor deze meesterbeurs ook in Breda willen onderzoeken. Op 26 november is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]