Unanieme steun voor motie Duurzame binnenstad

Unanieme steun voor motie Duurzame binnenstad

In de raadsvergadering van 3 maart is de nieuwe duurzaamheidsvisie Breda 2030 behandeld. De oude milieuvisie liep tot 2015 en was nodig aan een update toe. Voorzitter van de PvdA-fractie, Henk van der Velde kreeg unanieme steun van de raad voor de door hem opgestelde innovatieve motie voor een meer duurzame binnenstad.

 

[lees verder...]

Betaalbare huurwoningen?

Betaalbare huurwoningen?

In Breda is een tekort aan betaalbare huurwoningen. De lijst met woningzoekenden in deze categorie wordt nog altijd langer. Om geen kans onbenut te laten in dit segment woningen toe te voegen, vroeg fractievoorzitter Henk van der Velde het college naar hun inzet om op twee specifieke locaties betaalbare huurwoningen gerealiseerd te krijgen. Op 11 januari is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Maak meer werk van beschut werk!

Maak meer werk van beschut werk!

Op 8 september werd bekend dat het kabinet op Prinsjesdag €100 miljoen extra beschikbaar stelt voor het creëren van beschut werk.
De impliciete opdracht aan Breda en andere gemeenten luidt “maak meer werk van beschut werk” en die opdracht ondersteunt de lokale Partij van de Arbeid-fractie! -- Op 5 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

[lees verder...]