Persbericht: Ergernis wethouder Boelema over kritiek raadsleden misplaatst

Breda, 25 januari 2011 – De PvdA verbaast zich over de uitspraken die wethouder Boelema doet in de media over raadsleden die kritiek hebben geuit op de nieuwe website van de gemeente Breda. In plaats van zich in de media te verdedigen zou ze ook de tijd en energie kunnen steken in het luisteren naar de gebruikte argumenten om de nieuwe website van de broodnodige verbeteringen te voorzien. Het kritisch volgen van de uitvoering van beleid door het College (controle) is namelijk één van de drie hoofdtaken die een raad heeft (naast kaderstelling en volksvertegenwoordiging).

[lees verder...]

Scootmobiel alleen voor mensen met lange oprijlaan?

De communicatie over invoering van een eigen bijdrage voor mensen met een scootmobiel per 1 maart leidt tot verwarring en paniek bij mensen die op dit hulpmiddel aangewezen zijn. Samen met Tim Jené (commissielid van Trots op Nederland) stelde Marja Heerkens hierover vragen aan het college. Op 9 februari is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Veel mis met nieuwe website breda.nl

Over smaak valt te twisten, maar over de nieuwe website van de gemeente Breda breda.nl is veel meer te zeggen dan het uiterlijk. Samen Joyce van der Sanden (SP) stelden Ruth Giebels en Arend Hardorff vragen over ontwikkeling van en de eerste ervaringen met de nieuwe versie van dit communicatiemiddel. Antwoorden van het college zijn toegevoegd.

[lees verder...]

Vragen over de 9 miljoen euro voor de Brede School Brabantpark

Om donderdag 20 januari in de commissievergadering goed beslagen ten ijs te komen stelde Richard Blankenstein het college enkele technische vragen over het derde agendapunt van die vergadering: Uitwerking van de motie Brede School Brabantpark. De kosten van de nieuwbouwvariant (9 miljoen euro) zijn niet nader toegelicht. Voor een zorgvuldige behandeling in de commissie is deze informatie essentieel.

[lees verder...]

Vragen over uitstel sportnota

Het door wethouder Bob Bergkamp in een raadsbrief aangekondigde uitstel van de sportnota leidde tot vragen bij alle fracties van de gemeenteraad. Samen met alle coaltie- en oppositiepartijen stelde fractievoorzitter Miriam Haagh vragen aan het college over dit besluit. Op 9 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Communicatiemisser van de week...

De laatste maanden kwam het regelmatig voor dat raadsleden in de krant informatie lazen waarover zij nog niet door het college waren geinformeerd. Het college beloofde beterschap, maar weer ging het mis. Goed mis. Fractievoorzitter Miriam Haagh schreef aan de voorzitter van het college een brief waarin zij per direct de informatie opvraagt en navraag doet naar hoe lang de informatie al beschikbaar was.

[lees verder...]

Pagina 18 van 18