Voorjaarsnota 2013: Breda vooruit, maak werk van Arbeid!

Voorjaarsnota 2013: Breda vooruit, maak werk van Arbeid!

Op 27 juni besprak de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2013. Fractievoorzitter Miram Haagh ging in haar bijdrage in op de drie prioriteiten van de PvdA: werk, werk en werk en diende voorstellen in om mensen aan het werk te helpen en te houden. Ook deed de PvdA voorstellen voor het behoud van buurtpreventie en over de samenvoegingn van voorscholen en peutertuinen. Vier van onze voorstellen werden met brede steun aangenomen, de vijfde komt in het najaar terug bij de Begroting 2014.

[lees verder...]

Maak werk van arbeid!

Maak werk van arbeid!

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni bespreekt de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2013. Tot groot ongenoegen van de PvdA is er in de kaders voor 2014 nauwelijks aandacht voor het bevorderen van de werkgelegenheid in onze regio. Om Bredanaars te attenderen op de voorstellen van de PvdA stelde de fractie onderstaand persbericht op.

[lees verder...]

Parkeerbeleid: stem bewoners blijft gehoord

Parkeerbeleid: stem bewoners blijft gehoord

In de gemeenteraadsvergadering van 20 juni werden een aantal wijzigingen in het parkeerbeleid vastgesteld, waaronder een proactievere werkwijze voor het College om vergunninggebieden aan te kunnen wijzen. Mobiliteitswoordvoerder Solveig van Mourik - van der Bruggen diende bij de behandeling een motie in om ervoor te zorgen dat niet zomaar afgeweken kan worden van de mening van bewoners.

[lees verder...]

Nieuw sportaccommodatiebeleid scoort kritiek

Nieuw sportaccommodatiebeleid scoort kritiek

Dinsdag 11 juni besprak de commissie Maatschappij het sportaccommodatiebeleid. Door de stijging van het aantal accommodaties en een daling van het onderhoudsbudget - vanwege bezuinigingen - zijn tekorten ontstaan. Waar voorheen een vast bedrag werd gebudgetteerd voor het onderhoud is dit enkele jaren geleden vervangen door een flexibel budget. 

[lees verder...]