Kansen pakken in de Jeugdzorg

Kansen pakken in de Jeugdzorg

Het Rijk draagt de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg over aan de gemeenten. Het idee daarachter is dat de gemeente de bestuurslaag is die het dichtst bij de burgers staat en dat de gemeente het daardoor niet alleen beter, maar ook voordeliger kan organiseren. Deze overdracht (=decentralisatie) is een uitgelezen kans om de versnipperde jeugdzorg opnieuw vorm te geven(=transformatie). Jamal Nouhi lichtte in de commissievergadering toe hoe de rol van de gemeente dient te worden ingevuld.     

[lees verder...]

Achter de Lange Stallen nog geen gelopen race

Achter de Lange Stallen nog geen gelopen race

Terwijl de visie waarop het beleid voor de binnenstad moet worden gebaseerd nog niet door de raad is vastgesteld, is de commissie Economie gevraagd advies uit te brengen voor een door de raad te nemen besluit over de ontwikkeling van het omvangrijke project Achter de Lange Stallen op de Molsparking. De inzet van de PvdA-fractie was geen besluit te nemen over het project 'Achter de Langen Stallen' zolang de Visie Binnenstad nog niet door de raad aangenomen is. Lees het verhaal van Ruth of we daarin geslaagd zijn.

[lees verder...]

Parkeerverordening vastgesteld, bewoners gerustgesteld

Parkeerverordening vastgesteld, bewoners gerustgesteld

Tijdens de op maandag 30 september voortgezette raadsvergadering van 26 september stond de wijziging van de parkeerverordering geagendeerd. Hoewel de fractie zich kan vinden in de meeste veranderingen is er een heikel punt: Bezoekers mogen ook gaan parkeren in gebieden die nu gereserveerd zijn voor vergunninghouders. Over het verloop van de behandeling van dit agendapunt in de raadsvergadering, schreef Solveig dit uitgebreide verslag. 

[lees verder...]

Aanpak verzelfstandiging Breda's Museum losgelaten?

Aanpak verzelfstandiging Breda's Museum losgelaten?

Om de overlevingskansen van het te verzelfstandigen Breda's Museum te vergroten zal het nauw gaan samenwerken met het Noordbrabants Museum. In de aanpak die het college dit voorjaar met de raadscommissie Maatschappij besprak worden in parallelle projecten zowel de besluitvorming over de vervlechting met het Noordbrabants museum voorbereid, als de ideeën voor de cultuurhistorische toekomst van het museum in Breda uitgewerkt. In onlangs ontvangen raadsbrief staan ontwikkelingen die niet aansluiten bij deze aanpak. Verzelfstandiging per 1 januari 2014 terwijl de samenwerking nog niet tot stand is gebracht? Miriam en Arend vragen het college om een toelichting. Op 4 november is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]