Ledenvergadering en wijkambassadeurs

Geschreven door PvdA Breda op 30 november 2015

Voorafgaande aan de ledenvergadering op 10 november 2015 zijn de wijkambassadeurs van de PvdA Breda bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestaande aandachtspunten besproken en ervaringen uitgewisseld.  Ook zijn er goede afspraken gemaakt voor direct contact met de gemeenteraadsfractie.

De ledenvergadering heeft enkele huishoudelijke punten behandeld, zoals het Jaarplan en de Begroting voor 2016. Beide stukken zijn goedgekeurd.  Vervolgens heeft de vergadering geen conclusie kunnen bereiken over de congresafvaardiging. Frans Szablewski zal als plaatsvervanger Breda vertegenwoordigen. Wel is unaniem ingestemd met de aanstelling van Joris Hoogbergen als gewestafgevaardigde.

De landelijke politiek is na de pauze besproken met ons afdelingslid Henk Leenders, lid van de Tweede Kamer. De leden hebben Henk de nodige vragen gesteld en aandachtspunten meegegeven. Daarmee werd de ALV afgesloten en kon iedereen nog onder het genot van een drankje en een hapje informeel met elkaar in gesprek. Al met al een afwisselende en interessante avond.

Laat een reactie achter