Breda, gefeliciteerd met uw nieuwe burgemeester!

Geschreven door Henk van der Velde op 16 maart 2015

Op maandag 16 maart is de nieuwe burgemeester van Breda geïnstalleerd. Paul Depla, voorheen burgemeester van Heerlen en PvdA-wethouder in Nijmegen, voert vanaf nu het college van B&W aan.

Ook is hij voorzitter van de gemeenteraad én burgervader voor alle inwoners van Breda. Paul Depla maakte in zijn toespraak tot de gemeenteraad duidelijk dat hij dat allemaal met volle overtuiging gaat aanpakken.

Breda is volgens hem een gemeente met grote kansen. Maar kansen moet je wel grijpen. Depla gaat zich daarvoor inspannen. En eigenlijk gaat het niet alleen om kansen voor Breda, maar voor de hele regio. Niet voor niets werkt Breda op heel veel terreinen samen met omliggende gemeenten. Vooral op economisch gebied, om werk te kunnen bieden aan iedereen in de regio, is dat zeer belangrijk. Paul Depla wil dus ook graag de regio aanvoeren bij het grijpen van de kansen.

Paul Depla wil werken aan samenwerking, aan lef en vernieuwing en aan ontmoeting. Ontmoeting met burgers, verenigingen en bedrijven. Door spontane contacten hoopt de nieuwe burgemeester snel veel van Breda te leren en daardoor veel te kunnen betekenen. Hij noemt Breda een én-stad. Een stad met dorpen en wijken met veel verschillende kanten en kwaliteiten. Een stad ook van top DJ’s en van het jazz-festival en de Nassaus. Kortom, Breda heeft veel.

De nieuwe burgemeester wil over kleine verschillen tussen mensen, maar ook tussen steden heen stappen. Het gaat volgens hem niet om die verschillen, maar om de manier waarop je samen aan de toekomst kunt werken. Hij bedankte allen die zich inzetten voor Breda, maar ook zijn gezin, dat het hem mogelijk maakt deze mooie stap te kunnen zetten.

Laat een reactie achter