Inspirerend Basisinkomendebat

Geschreven door Theo Maas op 06 maart 2015

Het fenomeen basisinkomen staat sinds een jaar weer volop in de schijnwerpers. Het landelijks PvdA-congres nam op 19 januari een motie aan die het partijbestuur opdraagt ”te onderzoeken of een basisinkomen een realistisch en economisch haalbaar alternatief kan zijn voor het huidige sociale stelsel”. Het basisinkomen vormde het onderwerp voor de debatavond "in debat met de stad" op woensdag 18 februari in het Rondeel.

De inleiders van de discussie waren Joop Lahaise, voorzitter van de PvdA-afdeling Amsterdam/Centrum en indiener van de congresmotie en Erna Smeekens, oprichtster van Tientjes Breda. De belangstelling voor een basisinkomen kent een lange historie en beslaat het gehele politieke spectrum van GroenLinks (PPR) via D66 tot PvdA en VVD. En dat is opmerkelijk, omdat het idee gebaseerd is op solidariteit en gelijkheid, twee pijlers van de sociaal-democratie!

Failliet

Het huidige stelsel van sociale voorzieningen, met alle ingewikkelde regels met elk hun specifieke uitzonderingen, voldoet niet meer. Het sleutelen aan randvoorwaarden, het repareren van procedures helpt niet meer bij een failliet systeem. Door al die extra regels en (soms privacy schendende) controles dreigen mensen met een uitkering een belangrijk deel van hun van gevoel van eigenwaarde verliezen. Het systeem maakt dat zij zich niet gewaardeerd en nutteloos voelen. 

Basisinkomen

Met het basisinkomen dat álle bestaande uitkeringen vervangt, wordt voor ieder individu het bestaansminimum gegarandeerd. Om te voorkomen dat mensen die wegens invaliditeit geen kans hebben extra inkomen uit arbeid te verwerven en daardoor altijd op een bestaansminimum aangewezen zouden zijn, zou voor hen een toeslag mogelijk gemaakt moeten worden. Naast het basisinkomen zou betaald werk altijd lonend moeten zijn, ongeacht het aantal gewerkte uren of het niveau. Joop Lahaise acht een totaal onvoorwaardelijk basisinkomen niet wenselijk. Met name voor jongeren zou aan het basisinkomen de voorwaarde gekoppeld moeten worden dat zij een opleiding volgen of werken. 

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van het basisinkomen zou, volgens Joop Lahaise, best eens mee kunnen vallen. Niet alleen de huidige uitkeringen vervallen, ook het uiterst kostbare controleapparaat zal niet langer nodig zijn. 

Scharrelondernemerschap

Breda kent een voorbeeld op kleine schaal: De coöperatie ”de vrije inloop”. In een pilot van een jaar werken de gemeente Breda, Cordaid, Tientjes en een aantal scharrelondernemers samen om aan te tonen dat parttime ondernemerschap een oplossing kan zijn voor mensen die (langdurige) in een uitkeringssituatie verkeren. Wat opvalt is de enorme passie waarmee de scharrelondernemers hun eigen bedrijf, en daarmee inkomen, verwezenlijken en de inspirerende levensvreugde die het hen brengt. 

Uitwerking motie

Hoe gaat het nu verder met het basisinkomen en de PvdA? Momenteel wordt een landelijke werkgroep samengesteld die de opdracht van de motie handen en voeten gaat geven. De afdeling Breda houdt de vinger nauwlettend aan de pols. Als er één ding duidelijk werd tijdens het debat die avond dan is het wel dat àls mensen vanuit vertrouwen de ruimte krijgen zich te richten op dagene waarin zij hun talenten tot bloei kunnen laten komen, er veel meer mogelijk is dan je vooraf voor mogelijk houdt! 

 

Laat een reactie achter