Over linkse en rechtse dijken

Geschreven door Pieter de Leijer op 03 maart 2015

Anders dan SP, Groen Links en D’66 neemt PvdA de naderende waterschapsverkiezingen uiterst serieus. En terecht. Er gaat veel geld in om, het gaat om maatschappelijk en natuurlijk belangrijke zaken, en er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes? Er zijn toch geen linkse en rechtse dijken? Jazeker: ook politieke keuzes.

 

Ik volg het waterschap Brabantse Delta al ruim een jaar intensief. Bestuursvergaderingen, fractievergaderingen, landelijke bijeenkomsten van onze partij, het Deltacongres. Belangrijkste politieke insteek is het scheve inkomsten-uitgaven patroon. Driekwart wordt door de burger opgebracht, een kwart door de agrariërs. Maar bij de uitgaven is dat patroon juist omgekeerd. In bijna alle AB’s hebben de agrariërs een meerderheid, en houden op die manier dat patroon in stand. Twee geborgen zetels minder (op de lange weg naar totale afbouw) hebben onze PS-leden voor elkaar gekregen. Nu met een flinke campagne de vrijgekomen ruimte benutten. Zodat onze sociaal-democratische stem in extra bestuurszetels kan worden uitgedrukt.

Nieuwe uitdagingen

Het kwijtscheldingsbeleid voor de minima. De rekenkamer. Meer samenwerking tussen de drie waterschappen in Noord-Brabant. Dat hebben de huidige bestuursleden PvdA voor elkaar gekregen. Dat houden we natuurlijk vast. Maar er zijn voldoende nieuwe uitdagingen. Geen  hogere bijdrage voor de burger. Doorzetten van bestuurlijke vernieuwing. Ageren tegen het exorbitante salaris van de secretaris-generaal, ruim boven de Balkenende-norm. Dat zijn punten waar we op door kunnen gaan. Uiteraard staan er altijd veel technische punten op de agenda. Maar zoals aangegeven: daarin vallen wel degelijk politieke keuzes te maken. Uiteraard met uitgangspunten als droge voeten, natuurlijk water en optimale recreatieve mogelijkheden in stad en dorp.

Ik sta als hoogste Bredanaar op de lijst, op 4, een verkiesbare plek. Vergeet niet dat bij de vorige verkiezingen (6 jaar geleden) uiteindelijk slechts 9 % gestemd heeft. Met de gecombineerde aanstaande verkiezingen kan er wel eens een geheel andere verdeling uitrollen. Ik maak me hard voor Bredase en Tilburgse belangen.

 

Laat een reactie achter