Het team is compleet!

Het team is compleet!

Tijdens de raadsvergadering van 2 april werd voormalig afdelingsvoorzitter Anja Wassing benoemd tot commissielid-niet-raadslid voor de PvdA Breda. Met haar komst is, ruim een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, het fractieteam van PvdA Breda met zes leden op volle sterkte.  

[lees verder...]

Inspirerend Basisinkomendebat

Inspirerend Basisinkomendebat

Het fenomeen basisinkomen staat sinds een jaar weer volop in de schijnwerpers. Het landelijks PvdA-congres nam op 19 januari een motie aan die het partijbestuur opdraagt ”te onderzoeken of een basisinkomen een realistisch en economisch haalbaar alternatief kan zijn voor het huidige sociale stelsel”. Het basisinkomen vormde het onderwerp voor de debatavond "in debat met de stad" op woensdag 18 februari in het Rondeel.

[lees verder...]

Over linkse en rechtse dijken

Over linkse en rechtse dijken

Anders dan SP, Groen Links en D’66 neemt PvdA de naderende waterschapsverkiezingen uiterst serieus. En terecht. Er gaat veel geld in om, het gaat om maatschappelijk en natuurlijk belangrijke zaken, en er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. Politieke keuzes? Er zijn toch geen linkse en rechtse dijken? Jazeker: ook politieke keuzes.

 

[lees verder...]