Unanieme steun voor motie Duurzame binnenstad

Unanieme steun voor motie Duurzame binnenstad

In de raadsvergadering van 3 maart is de nieuwe duurzaamheidsvisie Breda 2030 behandeld. De oude milieuvisie liep tot 2015 en was nodig aan een update toe. Voorzitter van de PvdA-fractie, Henk van der Velde kreeg unanieme steun van de raad voor de door hem opgestelde innovatieve motie voor een meer duurzame binnenstad.

 

[lees verder...]

Betaalbare huurwoningen?

Betaalbare huurwoningen?

In Breda is een tekort aan betaalbare huurwoningen. De lijst met woningzoekenden in deze categorie wordt nog altijd langer. Om geen kans onbenut te laten in dit segment woningen toe te voegen, vroeg fractievoorzitter Henk van der Velde het college naar hun inzet om op twee specifieke locaties betaalbare huurwoningen gerealiseerd te krijgen. Op 11 januari is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Ledenvergadering en wijkambassadeurs

Ledenvergadering en wijkambassadeurs

Voorafgaande aan de ledenvergadering op 10 november 2015 zijn de wijkambassadeurs van de PvdA Breda bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomst zijn bestaande aandachtspunten besproken en ervaringen uitgewisseld.  Ook zijn er goede afspraken gemaakt voor direct contact met de gemeenteraadsfractie.

[lees verder...]

Zorgtaken gemeente: nog het nodige te doen

Zorgtaken gemeente: nog het nodige te doen

De gemeenten hebben er dit jaar weer verschillende zorgtaken bij gekregen, zoals dagbesteding en begeleiding. Op 18 november 2015 hebben enkele PvdA afdelingen in West Brabant ervaringsdeskundigen in de zorg hun verhaal laten vertellen aan politici. In het debat daarna is er vooral naar de toekomst gekeken.

[lees verder...]

Meer betaalbare woningen in Breda!

Meer betaalbare woningen in Breda!

Donderdag 12 november stelde de gemeenteraad van Breda de begroting voor 2016 vast. De PvdA kwam, gesteund door vijf andere partijen, met een motie over betaalbare woningen. Daarvan zijn er meer nodig in Breda. De motie werd unaniem aangenomen. 

De begroting kreeg de steun van bijna alle raadsleden. Alleen GroenLinks stemde tegen.

 

[lees verder...]