Overheveling verantwoordelijkheden niet zonder middelen

Overheveling verantwoordelijkheden niet zonder middelen

De Rijksoverheid hevelt taken over naar de gemeenten. Een op zich logische keuze omdat de gemeente de overheid is die het dichtst bij de mensen staat. Het overdragen van taken kan echter niet zonder dat de daarvoor benodigde middelen om de uitvoering van die taken te bekostigen eveneens worden overgedragen. Miriam Haagh informeert bij het college naar hun visie en inzet om te voorkomen dat het overhevelen van Rijksverantwoordelijkheden aan de gemeente worden overgedragen zonder voldoende fnanciele middelen. Antwoord college is toegevoegd.

[lees verder...]

Aanpassing winkeltijdenverordening: Wat een gedrocht!

Donderdag 16 december nam de raad een besluit over aanpassing van de verordening voor de winkeltijden. Door Breda als toeristisch gebied te betitelen, is het toeristisch regime van kracht waardoor het detaillisten is toegestaan hun winkel op alle zondagen van het jaar open te stellen. De winkeliers in de binnenstad zijn overeengekomen (opgetekend in een convenant) dat hun winkels 19 zondagen open zijn. Woordvoerder Ruth Giebels liet geen spaan heel van het voorstel. Tevergeefs, want de vier coalitiepartijen steunden het voorstel wel.

[lees verder...]

Pagina 25 van 25