In Memoriam: Jurgen de Leeuw

In Memoriam: Jurgen de Leeuw

Vandaag 27 november 2013 is PvdA-commissielid Jurgen de Leeuw op 39-jarige leeftijd overleden. Jurgen was sinds 2011 voor de PvdA lid van commissies Bestuur en Economie. Daarnaast was hij al jaren actief in het afdelingsbestuur van PvdA Breda.

 

[lees verder...]

PvdA trekt opnieuw aan de winkelbel

PvdA trekt opnieuw aan de winkelbel

Op maandag 18 november was de PvdA-fractie op werkbezoek in de Haagse Beemden. Tijdens dit bezoek spraken we met omwonenden en winkeliers van winkelcentra de Berg en de Donk. De zorgen over het voortbestaan van winkelcentrum de Berg zijn groot. De parkeerproblemen bij de Donk zijn voor winkeliers een zorgpunt. Die door de PvdA gedeelde zorgen leidden tot vragen aan het college tijdens de commissievergadering Economie op 26 november.  

[lees verder...]

"Wat goed dat jullie dit doen!"

"Wat goed dat jullie dit doen!"

Maandag 18 november stond er voor de fractie geen reguliere fractievergadering op het programma, maar een wijkontmoeting in de Haagse Beemden. De fractieleden, betrokken wijkbewoners en contactpersonen van organisaties die in de wijk actief zijn, werden door fractiewijkcontactpersoon Richard Blankenstein ontvangen in de kantine van BSV Boeimeer. Na een inspirerende inleiding van de voorzitter van de voetbalvereniging, werden alle aanwezigen in het voorstelrondje in de gelegenheid gesteld een gespreksonderwerp in te brengen.

[lees verder...]

Begroting: PvdA ambities voor 2014

Begroting: PvdA ambities voor 2014

De begroting die het college heeft opgesteld voor 2014 straalt weinig ambitie uit. Het roept het beeld op van een college dat nog een paar maandjes op de winkel past en nauwelijks verder kijkt dan dat.  De PvdA stelt dat Breda het zich niet kan permiteren om met zo laag ambitieniveau 2014 tegemoet te treden. Immers, 2014 is voor gemeenten een uiterst belangrijk jaar.

[lees verder...]