Raadslid Rob Sips
Raadslid Rob Sips

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart is het antwoord van het college toegevoegd.  

 

Inspirerend Basisinkomendebat

Het fenomeen basisinkomen staat sinds een jaar weer volop in de schijnwerpers. Het landelijks PvdA-congres nam op 19 januari een motie aan die het partijbestuur opdraagt ”te onderzoeken of een basisinkomen een realistisch en economisch haalbaar alternatief kan zijn voor het huidige sociale stelsel”. Het basisinkomen vormde het onderwerp voor de debatavond "in debat met de stad" op woensdag 18 februari in het Rondeel.