PvdA wil meer activiteit bouw- en woningtoezicht

Op 7 maart werd plotseling duidelijk dat er iets mis is met de constructie van balkons in Brabantpark. WonenBreburg pakt de balkons aan en neemt de risico’s weg. In de raadsvergadering van 9 maart vroeg PvdA fractievoorzitter Henk van der Velde hier toch extra aandacht voor. Hij bracht naar voren dat zo’n constructieprobleem al eerder optrad. In Leeuwarden in 2011. Waarom, zo zei hij, is dit dan niet eerder onderzocht? 

 

Eerste stap gezet voor gemeentelijk georganiseerde jeugdzorg

Tijdens de laatste vergadering van deze raadperiode stemde de Gemeenteraad in met het beleidskader jeugdhulp. M.b.v. dit kader zal de gemeente beleid voor jeugdhulp (door)ontwikkelen en het dient als basis waarmee de gemeente in gesprek gaat met jeugd, ouders en instellingen. Richard Blankenstein voerde namens de PvdA Breda het woord. Lees hier zijn bijdrage:

Behandeling begroting 2014

Op donderdag 14 november behandelde de gemeenteraad de Begroting voor 2014. De Pvda-fractie vond zeer weinig ambitie spreken uit de laatste begroting van deze collegeperiode en diende elf moties in om het gebrek aan ambitie in de begroting te compenseren. 

Begroting: PvdA ambities voor 2014

De begroting die het college heeft opgesteld voor 2014 straalt weinig ambitie uit. Het roept het beeld op van een college dat nog een paar maandjes op de winkel past en nauwelijks verder kijkt dan dat.  De PvdA stelt dat Breda het zich niet kan permiteren om met zo laag ambitieniveau 2014 tegemoet te treden. Immers, 2014 is voor gemeenten een uiterst belangrijk jaar.

Parkeerverordening vastgesteld, bewoners gerustgesteld

Tijdens de op maandag 30 september voortgezette raadsvergadering van 26 september stond de wijziging van de parkeerverordering geagendeerd. Hoewel de fractie zich kan vinden in de meeste veranderingen is er een heikel punt: Bezoekers mogen ook gaan parkeren in gebieden die nu gereserveerd zijn voor vergunninghouders. Over het verloop van de behandeling van dit agendapunt in de raadsvergadering, schreef Solveig dit uitgebreide verslag. 

Voorjaarsnota 2013: Breda vooruit, maak werk van Arbeid!

Op 27 juni besprak de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2013. Fractievoorzitter Miram Haagh ging in haar bijdrage in op de drie prioriteiten van de PvdA: werk, werk en werk en diende voorstellen in om mensen aan het werk te helpen en te houden. Ook deed de PvdA voorstellen voor het behoud van buurtpreventie en over de samenvoegingn van voorscholen en peutertuinen. Vier van onze voorstellen werden met brede steun aangenomen, de vijfde komt in het najaar terug bij de Begroting 2014.

Parkeerbeleid: stem bewoners blijft gehoord

In de gemeenteraadsvergadering van 20 juni werden een aantal wijzigingen in het parkeerbeleid vastgesteld, waaronder een proactievere werkwijze voor het College om vergunninggebieden aan te kunnen wijzen. Mobiliteitswoordvoerder Solveig van Mourik - van der Bruggen diende bij de behandeling een motie in om ervoor te zorgen dat niet zomaar afgeweken kan worden van de mening van bewoners.

Armoedebeleid: van kwetsbaar naar zelfredzaam

Op maandagavond 25 april besprak de Bredase gemeenteraad het armoedebeleid. Met een eigen voorstel, waarvoor steun van de meerderheid van de raad werd verkregen, heeft de PvdA-fractie de toegang tot de inkomensondersteunende regelingen weten te versterken. Er komt goede voorlichting over en een gedegen bewegwijzering naar de actuele regelingen. Helderheid waarop veel mensen al lang wachten en waarmee mensen in een kwetsbare positie weer zelfredzaam worden.

Breda bereidt zich voor op quotum arbeidsgehandicapten

Op 7 februari werd in de gemeenteraad de nota werken@breda vastgesteld. De Bredase participatie en re-integratie nota voor de jaren 2013 en 2014. Namens de PvdA-fractie is er specifiek aandacht gevraagd voor de groep arbeidsgehandicapten, die dolgraag willen werken in Breda maar niet alle kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Een motie van de PvdA over dit onderwerp werd raadsbreed aangenomen, en daarmee komt er een open brainstorm met Bredase en regionale werkgevers, maatschappelijke organisaties, cliëntenraden etc.

Waarom Breda de Culturele Hoofdstad steunt

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 augustus 2012 moest er een definitief besluit vallen over de Bredase deelname aan het project Brabantstad Culturele Hoofdstad. Met uitzondering van de SP, heeft de Raad unaniem voor die deelname gestemd. Ook de PvdA. Woordvoerder Cultuur Arend Hardorff legt uit waarom.

Pagina 1 van 2