Raadslid Rob Sips
Raadslid Rob Sips

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart is het antwoord van het college toegevoegd.  

 

PvdA enthousiast over actieplan JOGG Breda

Breda is één van de steden waar JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) wordt uitgevoerd. Na een succesvolle pilot in twee wijken, is dit jaar besloten om de hele stad te 'joggen' tot 2018.

Debat LeE: Heldere boodschap voor klein publiek

De opkomst van de doelgroep (jongeren) bij het Luctor et Emergo-debat op maandagavond 10 maart, in de Stadsgalerij, waarbij alle tien de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen vertegenwoordigd waren, was wel wat teleurstellend, maar omdat alle aanwezigen actief meededen en het debat inspirerend geleid werd, was het toch een geslaagde avond.    

Nieuwe kans voor de startersbeurs in Breda!

Tijdens de raadsvergadering van 7 november heeft de PvdA weer het onderwerp "Startersbeurs voor werkloze jongeren in Breda" op de politieke agenda gezet. PvdA fractievoorzitter Miriam Haagh stelde samen met D66 gisteravond vragen in het actualiteitenuur van de gemeenteraadsvergadering.

Maak werk van arbeid!

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni bespreekt de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2013. Tot groot ongenoegen van de PvdA is er in de kaders voor 2014 nauwelijks aandacht voor het bevorderen van de werkgelegenheid in onze regio. Om Bredanaars te attenderen op de voorstellen van de PvdA stelde de fractie onderstaand persbericht op.

Innovatief jongerenwerk geen succes

Op initiatief van de PvdA-fractie besprak de commissie Maatschappij dinsdag 16 april de evaluatie van het innovatief jeugd- en jongerenwerk. Woordvoerder Jeugdbeleid Jamal Nouhi schetste helder dat de pilot niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De meerderheid van de raadscommissie deelde zijn conclusie.

Bredase jongeren verdwijnen van radar

De PvdA-fractie ontving verontrustende berichten over oudere schoolverlaters. Zij blijken niet altijd welkom bij het ROC en zolang een schoolverlater zonder startkwalificatie zich niet bij de gemeente meldt voor een uitkering is deze kwetsbare jongere niet in beeld en wordt er niet gewerkt aan hun toekomst. Naar aanleiding van deze zorgelijke berichten stelde Jamal Nouhi vragen aan het college. -- Op 13-12-2012 is het antwoord van het college toegevoegd (zie bijlage)

Jongeren Haagse Beemden: "Your Ding is niet Ons Ding"

Het jeugd- en jongerenwerk in de Haagse Beemden wordt opnieuw vorm gegeven door twee kwartiermakers.  Jamal Nouhi organiseerde namens de PvdA-fractie op 11 mei een bijeenkomst voor bewoners en politici over dit jongerenwerk-nieuwe-stijl.

Motie kinderpardon aangenomen

De motie van Richard Blankenstein die het college opdraagt er bij de minister op aan te dringen het kinderpardon wettelijk te regelen is met ruime meerderheid aangenomen. 

Streep door centrale jongerenaccommodatie Haagse Beemden

Een langgekoesterde en fel bevochten voorziening, de centrale jongerenaccommodatie in de Haagse Haagse Beemden, ging met een pennenstreek van het college in rook op. Ondanks afspraken , toezeggingen en samenwerkingsovereenkomsten komt er geen centrale jongerenvoorziening in 's lands meest jongerenrijke wijk. De PvdA-fractie agendeerde dit collegebesluit op de commissievergadering Maatschappij op 19 mei met als doel de gemeenteraad ervan te overtuigen dit besluit terug te draaien.

Pagina 1 van 2