Raadslid Rob Sips
Raadslid Rob Sips

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart is het antwoord van het college toegevoegd.  

 

Het geld ligt op de plank, maatwerk blijft uit

Tijdens de gesprekkenreeks 'Met Miriam aan tafel' had de Bredase PvdA-lijsttrekker en fractievoorzitter Miriam Haagh een indringend gesprek met een Bredase met een ernstige chronische nieraandoening. Zij merkt helemaal niets van het afgesproken maatwerk voor chronisch zieken en gehandicapten of de door het Rijk voor deze doelgroep beschikbaar gestelde extra middelen. Dat gesprek vormde direct aanleiding voor vragen aan het college. Op 20 maart zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Sterke groei bijstand baart PvdA zorgen

Onlangs publiceerde het CBS cijfers over de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2012 in de steden met meer dan 100.000 inwoners. Breda brengt het er niet goed vanaf. Miriam vraagt het college naar de achtergronden en naar de consequenties die het verbindt aan dit slechte rapportcijfer. Op 8 april zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

PvdA haalt scherpe randen van harde aanscherping WWB

Op 15 maart werden in de Bredase gemeenteraad een aantal nieuwe verordeningen vastgesteld die te maken hebben met de Wet Werk en Bijstand. Een hele stapel juridische teksten met forse gevolgen voor veel Bredase gezinnen. De PvdA heeft met wijzigingsvoorstellen tijdens de commissiebehandeling en in de raadsvergadering de scherpe randen van het voorstel af weten te halen. Samen met een aantal andere fracties hebben we zo de harde landelijke maatregelen weer een beetje een sociaal Bredaas gezicht weten te geven.

Tekort bijstand zet begroting 2012 op losse schroeven

De huidige coalitie heeft zichzelf een bijzonder hoge taakstelling opgelegd op de arbeidsparticipatie. Om deze te kunnen halen zou het aantal personen in de bijstand in de laatste zes maanden van 2011 met 560 moeten dalen. De PvdA-fractie heeft altijd vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van deze taakstelling en de tussentijdse resultaten lijken de fractie daarin gelijk te geven. De in juli en augustus geboekte resultaten geven geenzins het vertrouwen dat de taakstelling realistisch is. Richard Blankenstein en Ruth Giebels vragen het college hoe zij het gat dat in de begroting ontstaat denken te gaan dichten.