Zorgen over aantal betaalbare woningen

N.a.v. een artikel over een afname van het aantal betaalbare huurwoningen stelden de PvdA- en SP-fractie gezamenlijk vragen aan het college. Op 19 juni zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Zorgen over mega-geitenstal Bavel

De dorpsraad van Bavel is ongerust over de mogelijke komst van een megageitenstal direct aan de rand van het dorp. PvdA Breda deelt de zorgen over gezondheidsrisico’s. De uitbraak van de Q-koorts en de gevolgen daarvan zitten nog vers in het geheugen. De PvdA ziet ook mogelijke problemen voor het milieu en dierenwelzijn. Redenen voor raadslid Rob Sips om het college vragen over de megastal te stellen. Op 15 mei is het antwoord van het college toegevoegd.

 

Raadslid Rob Sips
Raadslid Rob Sips

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart is het antwoord van het college toegevoegd.  

 

Kenniscentrum klimaat, juist in Breda!

Breda is een ideale vestigingsplaats voor een internationaal klimaatinstituut. Henk van der Velde van de PvdA en Tim van het Hof van D66 vragen in een brief aan het college om zich daar voor hard te maken bij de regering. Op 10 april is het antwoord van het college toegevoegd.

 

PvdA en GroenLinks stellen vragen over Anoniem solliciteren

De PvdA streeft naar een verbonden samenleving, een inclusieve samenleving. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt, of het nu gaat op leeftijd, man of vrouw, of waar je eigen wieg of die van je ouders heeft gestaan, willen wij bestrijden. Het anoniem solliciteren blijkt een goede maatregel om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de gemeente Breda bij het tegengaan van arbeidsdiscriminatie een voorbeeldfunctie heeft. PvdA Breda heeft om deze reden samen met GroenLinks Breda vragen aan het college gesteld. op 13 maart zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

 

Vragen over voortvarendheid zorgcomplex

Breda wil kansen bieden aan inwoners of ondernemers die initiatieven nemen. Maar dan worden die vanzelfsprekend getoetst aan bestemmingsregels, vereisten voor monumenten en dergelijke. En er kan pas worden begonnen met realisatie van plannen als vereiste vergunningen verstrekt zijn. Daarom stelde Henk van der Velde vragen aan het college over de (mogelijke) ontwikkelingen op de Keihoef. op 17 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.