PvdA wil meer activiteit bouw- en woningtoezicht

Op 7 maart werd plotseling duidelijk dat er iets mis is met de constructie van balkons in Brabantpark. WonenBreburg pakt de balkons aan en neemt de risico’s weg. In de raadsvergadering van 9 maart vroeg PvdA fractievoorzitter Henk van der Velde hier toch extra aandacht voor. Hij bracht naar voren dat zo’n constructieprobleem al eerder optrad. In Leeuwarden in 2011. Waarom, zo zei hij, is dit dan niet eerder onderzocht? 

 

Brabantpark ontaard door BrabantWater

BrabantWater vervangt in Brabantpark delen van het waterleidingsysteem. Daarbij worden metalen leidingen vervangen door kunststof leidingen. In het verleden was het normaal dat de elektriciteit in woningen geaard werd via de waterleiding. Door de kunststof leidingen ontstaat er een probleem met de aarding. Enexis/Brabantwater stuurt hierover naar bewoners brieven. Deze brieven leveren onrust en onduidelijkheid op. Dit was aanleiding voor PvdA-raadslid Rob Sips vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Breda.

 

 

 

Rommelige informatieavond parkeervergunning Brabantpark

Buurtambassadeur Theo Maas woonde maandag 10 november de gemeentelijke informatieavond over de mogelijke invoering van een parkeervergunningstelsel in Brabantpark bij. De gemoederen liepen er hoog op.

Miriams Brabantparkse koffietafel

Afgelopen zondag waren Miriam Haagh en de leden van het Rode Tafelteam in de mooie wijk Brabantpark. Ze zaten aan tafel met bewoners van de wijk, huisartsen, een kunstenares, een wijkverpleegkundige en een lid van Transition Town. De Rode Tafel was echt te klein voor deze 18 personen, maar gelukkig stond er een passende koffietafel voor hen klaar. De drie onderwerpen die deze middag aan bod kwamen: zorg, leefbaarheid en duurzaamheid.

 

Parkeerverordening vastgesteld, bewoners gerustgesteld

Tijdens de op maandag 30 september voortgezette raadsvergadering van 26 september stond de wijziging van de parkeerverordering geagendeerd. Hoewel de fractie zich kan vinden in de meeste veranderingen is er een heikel punt: Bezoekers mogen ook gaan parkeren in gebieden die nu gereserveerd zijn voor vergunninghouders. Over het verloop van de behandeling van dit agendapunt in de raadsvergadering, schreef Solveig dit uitgebreide verslag. 

Kamerverhuur van het kastje naar de muur

Ondanks afspraken in het wijkplan en de inspanningen van de betrokken buurtbewoners blijkt het niet te vlotten met het terugdringen van de overlast door kamerbewoning in Brabantpark. Sanne Bijlsma vroeg met haar commissiecollega's Frank Toeset (D66) en Bas Maes (SP) naar de rol van de gemeente.

Parkeerdruk Brabantpark vereist overleg

Naar aanleiding van meerdere signalen uit de wijk Brabantpark stelde Solveig van Mourik - van der Bruggen (woordvoerder Mobiliteit)  schriftelijke vragen aan het College over de parkeerdruk in  Brabantpark. Op 1 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

Kamerverhuur: PvdA zet College in beweging

Breda en haar inwoners hebben lang genoeg gewacht op een helder beleid aangaande kamerverhuur. Dat was de boodschap van woordvoerder volkshuisvesting Sanne Bijlsma en John Stubenitsky (Leefbaar Breda) in de commissievergadering Ruimte. De verontruste signalen uit de wijken over een toename van kamerbewoning, overlast en overbewoning logen er niet om en het werd tijd dat het college actie ging ondernemen. Op aandringen van onze fractie is de wethouder snel in overleg gegaan met de dorps- en wijkraden en we wachten af op de vervolgacties. 

Wijkraad Brabantpark komt naar u toe deze zomer!

Met deze slogan organiseerde de wijkraad Brabantpark in de maanden augustus en september workshops voor bewoners. Onder leiding van de voorzitter Roger Jongen vergezeld door twee wijkraadsleden werden discussies gevoerd over onderwerpen die de bewoners belangrijk vinden.

Enthousiasme voor CPO Brabantpark

Woordvoerder wonen, Sanne Bijlsma, bracht deze week een bezoek aan de informatiebijeenkomst over Collectief Particulair Opdrachtgeverschap in Brabantpark. CPO biedt op dit moment kansen op de woningmarkt en geeft inwoners van Breda de kans om hun eigen droomwoning te realiseren. In Brabantpark wordt dit concept door een aantal jongeren enthousiast uitgedragen.

Pagina 1 van 2