In Memoriam Jacques Smit

In Memoriam Jacques Smit

De ledenvergadering heeft op 27 augustus 2014 op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van partijgenoot Jacques Smit. De leden leven mee met de familie. Hij was rond 1980 raadslid/fractievoorzitter voor de PvdA in Meppel. Vanaf eind tachtiger jaren is hij in vele posities (o.a. afdelingsbestuurder) een zeer kundige en actieve PvdA-er geweest in de afdeling Breda.

[lees verder...]

Senator Willem Witteveen omgekomen bij ramp MH17

Senator Willem Witteveen omgekomen bij ramp MH17

De PvdA afdeling Breda is diep geschokt door het neerstorten van de Boeing MH17 in de Oekraïne. We leven mee met familie en vrienden van de inzittenden die allen om het leven zijn gekomen. Op 22 september is de tekst van het In Memoriam dat Ruud Koole uitsprak tijdens de ledenvergadering op 27 augustus, opgenomen als bijlage bij dit artikel. 

[lees verder...]

Voorjaarsnota stevige basis voor 2015

Voorjaarsnota stevige basis voor 2015

In de raadsvergadering van 10 juli is de voorjaarnota door de raad besproken en aangenomen. De voorjaarsnota bevat de kaders voor de begroting voor 2015 en is dus een vooruitblik naar het komende jaar. Tegelijk geeft de voorjaarsnota het coalitieakkoord verder inhoud. Zo wordt het coalitieakkoord stap voor stap vertaald naar meer concrete plannen en maatregelen. Fractievoorzitter Henk van der Velde gaf tijdens de behandeling het college een pluim. Binnen anderhalve maand na de start van het nieuwe college ligt er een volledig uitgewerkte én actuele voorjaarsnota.

 

[lees verder...]

Randvoorwaarden vluchtelingenopvang De Boschpoort

Randvoorwaarden vluchtelingenopvang De Boschpoort

Dat Breda een verantwoordelijkheid heeft om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het landelijke probleem van een fors toegenomen vluchtelingenstroom, werd gelukkig door niemand bestreden. De rol van het gastvrije Breda in de reguliere permanente opvang van vluchtelingen is, zeker in vergelijking met andere Brabantse gemeenten, zeer beperkt. Als het de gemeente Gilze Rijen, met 26.000 inwoners sinds 1993 lukt een permanent AZC voor 800 tot 1200 personen te managen, dan moet een grote stad als Breda zeker in staat zijn om 400 vluchtelingen tijdelijk van onderdak te voorzien!

[lees verder...]