Betaalbare woningen in Drie Hoefijzers Noord?

Betaalbare woningen in Drie Hoefijzers Noord?

Op 1 september sprak de commissie Cconomie over de plannen voor Drie Hoefijzers Noord. Voor de bebouwing van dit gebied, dat langs het spoor en tegen de Linie aan ligt, zijn nieuwe plannen gemaakt, die meer passen bij de economische mogelijkheden van dit moment. Een kleine 300 woningen moeten er komen. PvdA-woordvoerder Henk van der Velde bracht naar voren dat het een goed doordacht plan is, maar dat er nog wel flinke vraagtekens bestaan. Eén daarvan is dat er in het plan geen betaalbare woningen zijn opgenomen.

[lees verder...]

Vuurwerk: overlast beperken, gevaar bestrijden

Vuurwerk: overlast beperken, gevaar bestrijden

Breda maakt zich zorgen over de problemen die vuurwerk onvermijdelijk met zich meebrengt. Daarom besprak de commissie Bestuur op 4 september een notitie over de aanpak van vuurwerkoverlast. De rijksoverheid heeft hiervoor nieuwe regels gemaakt: Vuurwerk mag je komend oudjaar niet meer vanaf 10:00 uur ’s ochtends afsteken, maar pas vanaf 18:00 uur ’s avonds.

[lees verder...]

Zonnepanelen op basisschooldaken

Zonnepanelen op basisschooldaken

Tijdens de commissievergadering Maatschappij op 3 september werden de jaarstukken van het openbaar onderwijs in Breda besproken. PvdA Breda is blij met de resultaten die het openbaar onderwijs in Breda in 2013 boekte. Op het idee gebracht door een voorgenomen project in Tilburg waarbij op alle scholen zonnepanelen worden geïnstalleerd, adviseerde de PvdA-fractie de wethouder om ook in Breda zonnepanelen op alle basisscholen te schroeven. Het mes snijdt aan twee kanten: Duurzaamheidsdoelstellingen worden gehaald én energiebesparing kan op een aantrekkelijke manier opgenomen in het lesprogramma. Bijkomend voordeel blijkt dat bepaalde afschrijvingstermijnen kunnen worden verkort.

[lees verder...]

In Memoriam Jacques Smit

In Memoriam Jacques Smit

De ledenvergadering heeft op 27 augustus 2014 op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van partijgenoot Jacques Smit. De leden leven mee met de familie. Hij was rond 1980 raadslid/fractievoorzitter voor de PvdA in Meppel. Vanaf eind tachtiger jaren is hij in vele posities (o.a. afdelingsbestuurder) een zeer kundige en actieve PvdA-er geweest in de afdeling Breda.

[lees verder...]