Het ABC van de commissie Ruimte

Het ABC van de commissie Ruimte

Op de agenda van de commissievergadering Ruimte van 30 september stonden drie voor de toekomst van Breda belangrijke punten: De nieuwbouwplannen van het (A)mphia, het (B)eleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte en behoud van het (C)ultureel erfgoed door verbouwing van de Heilig Hartkerk. Tijdens de behandeling van de agendapunten werd duidelijk dat er een andere wind waait binnen het stadsbestuur; een wind die zich laat karakteriseren als realistisch en doorpakken waar het kan. Deze aanpak leidde tot veel instemmende geluiden in de commissie.

[lees verder...]

En nu een stap verder

En nu een stap verder

Onder de titel 'En nu een stap verder' organiseerde het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) vrijdag 19 september een praktijkdag met Kamerleden én actieve bewoners uit het land. De aanwezige Kamerleden (namens de PvdA Grace Tanamal) hebben allen een wijk geadopteerd via het LSA-project Wijkadoptie. Theo Maas doet verslag van deze bijeenkomst waar hij samen met Eeuwoud van den Heuvel aan deelnam.

[lees verder...]

Armoedebestrijding Plus kan nog beter!

Armoedebestrijding Plus kan nog beter!

Op 1 september sprak de commissie Economie over de Bredase armoedebestrijding. Hiervoor stelde het college, in overleg met belanghebbenden de notitie 'De Bredase Plus op schulden- en armoedebeleid' op. PvdA-woordvoerder Petra Koenders was zeer te spreken over de nieuwe aanpak van dit college. Ze suggereerde enkele aanvullingen. 

[lees verder...]

Betaalbare woningen in Drie Hoefijzers Noord?

Betaalbare woningen in Drie Hoefijzers Noord?

Op 1 september sprak de commissie Cconomie over de plannen voor Drie Hoefijzers Noord. Voor de bebouwing van dit gebied, dat langs het spoor en tegen de Linie aan ligt, zijn nieuwe plannen gemaakt, die meer passen bij de economische mogelijkheden van dit moment. Een kleine 300 woningen moeten er komen. PvdA-woordvoerder Henk van der Velde bracht naar voren dat het een goed doordacht plan is, maar dat er nog wel flinke vraagtekens bestaan. Eén daarvan is dat er in het plan geen betaalbare woningen zijn opgenomen.

[lees verder...]

Vuurwerk: overlast beperken, gevaar bestrijden

Vuurwerk: overlast beperken, gevaar bestrijden

Breda maakt zich zorgen over de problemen die vuurwerk onvermijdelijk met zich meebrengt. Daarom besprak de commissie Bestuur op 4 september een notitie over de aanpak van vuurwerkoverlast. De rijksoverheid heeft hiervoor nieuwe regels gemaakt: Vuurwerk mag je komend oudjaar niet meer vanaf 10:00 uur ’s ochtends afsteken, maar pas vanaf 18:00 uur ’s avonds.

[lees verder...]