Huisvesting seizoenarbeiders vergt zorgvuldige belangenafweging

Huisvesting seizoenarbeiders vergt zorgvuldige belangenafweging

De gemeenteraad slaagde er donderdag 4 december niet in om een besluit te nemen over het bestemmingsplan buitengebied Zuid. Hoewel dat gebied strekt van het Ulvenhoutsebos tot Hazeldonk en de Rith, spitste de discussie zich toe op het mogelijk huisvesten van seizoenarbeiders op het erf van de boer waarvoor zij aan het werk gaan. Het gemeentebestuur moet daarbij de (soms tegenstrijdige) belangen van zowel de agrarische ondernemers, de seizoenarbeiders, als de omwonenden én van de natuur- en landschapswaarden zorgvuldig afwegen.

[lees verder...]