Maak meer werk van beschut werk!

Maak meer werk van beschut werk!

Op 8 september werd bekend dat het kabinet op Prinsjesdag €100 miljoen extra beschikbaar stelt voor het creëren van beschut werk.
De impliciete opdracht aan Breda en andere gemeenten luidt “maak meer werk van beschut werk” en die opdracht ondersteunt de lokale Partij van de Arbeid-fractie! -- Op 5 oktober zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

[lees verder...]