Streep door centrale jongerenaccommodatie Haagse Beemden

Streep door centrale jongerenaccommodatie Haagse Beemden

Een langgekoesterde en fel bevochten voorziening, de centrale jongerenaccommodatie in de Haagse Haagse Beemden, ging met een pennenstreek van het college in rook op. Ondanks afspraken , toezeggingen en samenwerkingsovereenkomsten komt er geen centrale jongerenvoorziening in 's lands meest jongerenrijke wijk. De PvdA-fractie agendeerde dit collegebesluit op de commissievergadering Maatschappij op 19 mei met als doel de gemeenteraad ervan te overtuigen dit besluit terug te draaien.

[lees verder...]

Geslaagd werkbezoek Job Cohen

Geslaagd werkbezoek Job Cohen

Op vrijdag 6 mei bracht Job Cohen een uitgebreid werkbezoek aan Breda. PvdA politici weten als geen ander dat het belangrijk is te volgen wat het overheidsbeleid in de praktijk voor effecten en gevolgen heeft. Dat doe je niet vanuit notities of vergaderstukken in de 2e kamer maar door lokaal in het land te gaan kijken en luisteren.

[lees verder...]

Bestuursakkoord van VNG en kabinet is onacceptabel

Bestuursakkoord van VNG en kabinet is onacceptabel

De VNG en het kabinet hebben afspraken gemaakt over de decentralisatie van rijkstaken. De resultaten van deze onderhandelingen zijn vastgelegd in een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord biedt op essentiele punten onvoldoende perspectief en zekerheid aan de mensen die moeite hebben een plek te (her)vinden op de arbeidsmarkt. De korting op de budgetten, die een zorgvuldige invulling van de uitvoering van het beleid onmogelijk maken, maakt het bestuursakkoord onacceptabel voor de PvdA-fractie.

[lees verder...]