Onvoldragen participatievisie gebaseerd op negatieve maatschappijvisie

Onvoldragen participatievisie gebaseerd op negatieve maatschappijvisie

In de gecombineerde vergadering van de raadscommissies Maatschappij en Economie op dinsdag 5 april is gesproken over het visiedocument meedoen@Breda. Met meedoen@breda wil het college een integraal beleidskader creëren voor alle zaken die te maken hebben met participatie. Op zich is dat een prima streven. De uitwerking is echter bijzonder karig. Dat is niet alleen de mening van de PvdA, maar ook van diverse stakeholders in de stad. Namens de PvdA voerde Arend Hardorff het woord.

[lees verder...]

Breda's museum in de knel

De tijdens de takendiscussie door de coalitiepartijen ingediende en aangenomen motie m.b.t. bezuiniging op het Breda's museum zal, alsdus de wethouder, leiden tot sluiting van het Breda's museum. De fractie is niet alleen verbijsterd over de onzorgvuldige besluitvorming, maar vraagt het college bovendien waarom de raad niet eerder geinformeerd is over de problemen met de huisvesting van het museum . Arend Hardorff klom in de pen. Op 22/04 zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

[lees verder...]

Pagina 27 van 27