Bestuursakkoord van VNG en kabinet is onacceptabel

Bestuursakkoord van VNG en kabinet is onacceptabel

De VNG en het kabinet hebben afspraken gemaakt over de decentralisatie van rijkstaken. De resultaten van deze onderhandelingen zijn vastgelegd in een bestuursakkoord. Het bestuursakkoord biedt op essentiele punten onvoldoende perspectief en zekerheid aan de mensen die moeite hebben een plek te (her)vinden op de arbeidsmarkt. De korting op de budgetten, die een zorgvuldige invulling van de uitvoering van het beleid onmogelijk maken, maakt het bestuursakkoord onacceptabel voor de PvdA-fractie.

[lees verder...]

Gezellige viering Dag van de Arbeid

Gezellige viering Dag van de Arbeid

In de aula van Woon-Zorgcentrum Westerwiek kwamen Bredase PvdA-ers bijeen voor de viering van 1 mei: De dag van de arbeid. Ondanks het mooie weer en het feit dat veel mensen op vakantie waren, werd het in de aula van Woon-Zorgcentrum Westerwiek met 24 partijleden gezellig. Een 1 mei viering met een bijzonder tintje omdat ook het vijfenzestigjarig jubileum van de PvdA gevierd werd.

[lees verder...]

Tracekeuze hoogspanning nadelig voor Breda

Tracekeuze hoogspanning nadelig voor Breda

Om in de toekomstige elektriciteitsbehoefte te kunnen voldoen, worden in Nederland nieuwe elektriciteitscentrales gebouwd. Voor het transporteren van deze energie is uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk noodzakelijk. Een nieuw hoogspanningstracé tussen Borsele en Tilburg zou knelpunten in Breda kunnen oplossen. Solveig van Mourik - van der Bruggen vraagt het college naar de achtergronden van de tracékeuze.

[lees verder...]

Pagina 27 van 27